เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แล้งหนักชาวนาดอนมดแดงไถนาข้าวทิ้ง เสี่ยงปลูกพืชระยะสั้นแทน

30 กันยายน 2558
2,264
นายนิวัตร วงศาเคน ชาวนาบ้านค้อเหล่าแดง ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เป็นชาวนารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเพาะปลูกข้าวนาปี เนื่องจากพื้นที่นาอยู่ในที่ดอน ขณะที่ปริมาณฝนตกปีนี้ถือว่าน้อยมาก ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ต้องไถนาข้าวนาปีที่เพาะปลูกไว้กว่า 10 ไร่ทิ้งไป เพื่อนำพื้นที่ไปปลูกพืชอายุสั้นสร้างรายได้ให้ในปีนี้
การที่นาข้าวจุดดังกล่าวขาดน้ำจนตายทั้งหมด เพราะตั้งอยู่ในที่ดอนไม่มีแหล่งน้ำขัง ทำให้ขาดน้ำจนต้นกล้าที่หว่านไว้เมื่อ 3 เดือนก่อนได้รับความเสียหายทั้งหมด

ปัจจุบัน เหลือที่นาอีกประมาณ 10 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ลุ่ม และได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงสัปดาห์ก่อน ทำให้พอมีน้ำหล่อเลี้ยง แต่ไม่แน่ใจจะสามารถเก็บเกี่ยวได้หรือไม่ เพราะต้นข้าวยังไม่ออกรวง ทั้งที่ปกติต้นข้าวต้องเริ่มออกรวงเพื่อรอเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นพฤศจิกายนแล้ว แต่ปีนี้พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงยาวนานในรอบกว่า 20 ปี

แหล่งที่มาของข้อมูล : "แล้งหนักชาวนาดอนมดแดงไถนาข้าวทิ้ง เสี่ยงปลูกพืชระยะสั้นแทน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000108551