เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาค่ายบางระจันหันปลูก หอมมะลิ ขายได้ตันละ 4 หมื่น

24 กันยายน 2558
2,152
ที่แปลงนาข้าว ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ของนายดำรงค์ ปั้นเกตุ ชาวนาที่ใฝ่รู้ศึกษาตลอดเวลา ได้ทดลองปรับเปลี่ยนจากการการทำนาแบบเดิมๆ หันมาปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งได้เริ่มทดลองปลูกเมื่อปีที่ผ่านมาจำนวน 5 ไร่ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ให้คำแนะนำและร่วมสังเกตการเจริญเติบโต

ทั้งนี้ ได้นำเมล็ดพันธ์ุที่คัดเลือกแล้วจาก จ.ศรีสะเกษ มาหว่านในแปลงเพาะกล้า จนได้ระยะเวลากำหนด จึงนำไปปักดำอย่างมีระเบียบ และเก็บเกี่ยวโดยจ้างรถเกี่ยวที่จะต้องล้างรถก่อนเกรงว่าข้าวที่ติดมากับรถจะมาผสมไปด้วย แล้วไปจ้างโรงสีสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารรอจนเสร็จนำกลับบ้านทันที เพราะกลัวจะมีการปลอมปนหากทิ้งค้างคืนไว้ จากนั้นบรรจุถุงซีนสุญญากาศ นำไปขายที่ตลาดเกษตรกรสิงห์บุรี ในราคากิโลกรัมละ 40 บาท
สำหรับฤดูกาลที่ผ่านมา ได้ผลผลิตในปริมาณ 2 ตัน ขายหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว ได้เงินจำนวน 8 หมื่นบาทยังไม่ได้หักต้นทุน ซึ่งหากเป็นข้าวประเภทเดิมจะได้ราคาตันละ 8-9 พันบาท เท่านั้น

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิจะปลูกได้ผลในพื้นที่ดินทรายและต้องปลูกตามฤดูกาลคือนาปีเท่านั้น ข้าวจึงจะหอมน่ารับประทาน ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้พยายามปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เกษตรกรหลายรายมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอยู่แล้ว ขณะนี้มีเกษตรกรเริ่มปลูกกันแล้วจำนวนร้อยกว่าไร่ ปลูกข้าวไม่มากแต่เพิ่มมูลค่า ข้อสำคัญศัตรูพืชไม่กวน เพราะการปักดำด้วยมือมีระยะห่าง อากาศโปร่ง แมลงไม่ชอบ

ขณะที่ นายดำรงค์ ปั้นเกตุ เจ้าของแปลงข้าวหอมมะลิ กล่าวว่า ปีนี้ปลูกหอมมะลิเพียง 3 ไร่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 27 ไร่ และเลี้ยงเป็ดด้วยข้าวในนาปลอดสารพิษ หลังเก็บเกี่ยวจะปล่อยเป็ดกินข้าวที่ร่วง ส่วนพันธุ์ข้าวหอมมะลิของปีนี้ก็ไม่ได้ซื้อ แต่เก็บข้าวเปลือกของปีที่แล้ว นำมาเป็นข้าวปลูกในปีนี้.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนาค่ายบางระจันหันปลูก หอมมะลิ ขายได้ตันละ 4 หมื่น.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/527358