เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรมการทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน

24 กันยายน 2558
2,526
หลักสูตร การทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง
สถานที่ฝึกอบรม
มูลนิธิข้าวขวัญ 13/1 ม.3 ถ.เทศบาลท่าเสด็จ1
ซ.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สพรรณบุรี 72230
ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน
เนื้อหาวันแรก
08.00-09.00 รายงานตัว อย่างพร้อมเพรียง
09.00-10.0 เปิดหัว เปิดตัว เปิดใจ ระดมความคาดหวัง วิทยากร กนกพร ดิษฐ์กระจันทร์
11.00-12.00 รู้จักขั้นตอนการทำนา วิธีการทำนา และเครื่องมือในการทำนาทั้งวงจร วิทยากร สุขสรรค์ กันตรี
13.00-17.30 เทคนิคเชิงปฏิบัติการ การทำนาอินทรีย์ วิทยากร สุขสรรค์ กันตรี
- การคัดพันธุ์ข้าว จากเมล็ดพันธุ์ข้าวกล้อง/เพาะข้าวกล้อง /ถอนกล้า / คัดเลือกต้นกล้า/ ดำนาต้นเดียว /ดำนาแบบโบราณ ในแปลงนาจริง
19.30-22.00 แนวคิดและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำนาอินทรีย์ วิทยากร เดชา ศิริภัทร
เนื้อหาวันที่สอง
8.00-12.00 เทคนิคเชิงปฏิบัติการ การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี วิทยากร เหรียญ ใกล้กลาง
- ระบบนิเวศน์ในแปลงนา
- เทคนิคการทำสมุนไพรกำจัดแมลง
13.00-17.00 เทคนิคเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงบำรุงดินโดยชีววิธี วิทยากร พรชัย ชูเลิศ
- การเก็บและเพาะจุลินทรีย์จากดินป่า แบบแห้งและน้ำ
- การทำปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนไข่
19.30-22.00 ชมวิดิทัศน์การพัฒนาแนวคิด (สิ้นนา สิ้นชาติ- ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว) วิทยากร ธนรัช ใกล้กลาง
เนื้อหาวันที่สาม
8.00-12.00 เทคนิคการทำนาลดต้นทุน วิทยากร ชัยพร พรมพันธุ์
13.00-16.00 สรุปการอบรม และมอบวุฒิบัตร ถ่ายภาพรวมรุ่น วิทยากร เดชา ศิริภัทร
16.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 035-597 193
การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะเข้าอบรม
ของใช้ส่วนตัวทั่วไป เช่น แปรงสีฟัน สบู่ ยาสระผม รองเท้าแตะ ฯลฯ
เครื่องนอนไม่ต้องเตรียมมา ทางมูลนิธิได้จัดไว้ให้แล้ว
เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวก สำหรับใส่ลงภาคสนาม
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมยาของตนเองมาด้วย
ไฟฉาย,ยาทากันยุง
ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 4,000 บาท
รวมค่าอาหาร ที่พักรวมติดแอร์ ชุดคู่มือการทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
**รายละเอียด ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
ค่าอาหาร 7 มื้อ มื้อละ 150 บาท = 1,050 บาท
ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ มื้อละ 30 บาท = 180 บาท
ค่าที่พัก คืนละ 300 บาท จำนวน 2 คืน = 600 บาท
ค่ากระเป๋าเอกสาร/อุปกรณ์การอบรม ชุดละ 170 บาท
ค่าวิทยากรการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 4 เนื้อหาการเรียนรู้ เนื้อหาละ 500 บาท = 2,000 บาท
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-836 7006
การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะเข้าอบรม
***การลงทะเบียน
บัญชีนี้สำหรับใช้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรโรงเรียนชาวนา เท่านั้น!!
ชื่อบัญชี "นายเดชา ศิริภัทร และ นางอณัญญา หงษา และ นายสุขสรรค์ กันตรี"
กสิกรไทย ถนนมาลัยแมน สุพรรณบุรี 390-2-26145-0 ออมทรัพย์
*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 035-597-193
หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ achita.rice@gmail.com
หรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป และส่งมาใน in box เฟสบุคของมูลนิธิข้าวขวัญ
พร้อมระบุชื่อ ผู้ติดต่อ,หมายเลขโทรศัพท์

แหล่งที่มาของข้อมูล : https://www.facebook.com/kkf.rice