เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โรคไหม้ข้าวระบาดไม่หยุด ล่าสุดพบอ.เมืองเชียงรายเสียหายหลาย10ไร่

16 กันยายน 2558
3,173
โรคไหม้ข้าวระบาดไม่หยุด ล่าสุดศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้รับแจ้งจากเกษตรกร ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงรายพบโรคไหม้เริ่มระบาด สร้างความเสียหายแล้วกว่า50ไร่ เร่งเตือนพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวัง เหตุเพราะฝนตก อากาศร้อนชื้น
นางสาวกรสิริ ศรีนิล กลุ่มงานอารักขาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เปิดเผยผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่าได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงรายว่า ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่หลายหมู่บ้านกำลังประสบปัญหาโรคไหม้ข้าวระบาด ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกำลังเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจตรวจแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่ โดยจากการแจ้งพบว่า การระบาดโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. กระจายเป็นจุดๆ ต้นข้าวระยะเจริญเติบโตมีอาการปลายใบแห้ง ใบข้าวเป็นแผลจุดสีน้ำตาล ใบแห้งลุกลามจากปลายใบถึงลำต้นและร่วงหลุด พบมีแนวโน้มจะระบาดรุนแรงหากไม่รีบควบคุม จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมืองเชียงรายทุกตำบลในช่วงที่มีฝนตก อากาศชื้นและร้อนตอนตอนกลางวัน เกษตรกรควรหมั่นสังเกตแปลงนาและเฝ้าระวังการระบาดของโรค หากพบโรคระบาดให้รีบแจ้งผู้นำหมู่บ้านทันที
ขณะเดียวกันทีมงานได้ประสานไปยังนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า โรคไหม้เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมและไม่คิดว่าจะมีแนวโน้มขยายวงกว้างขนาดนี้ ซึ่งในปีนี้พบโรคไหม้ระบาดมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ขณะนี้พบการระบาดที่บ้านห้วยทรายขาวหมู่3,บ้านริมกกหมู่4,บ้านกลางทุ่งหมู่7,บ้านป่าอ้อหมู่5,และบ้านแคววัวดำหมู่12, โดยเฉพาะที่บ้านริมกกหมู่4 พบความเสียหายแล้วกว่า10 ไร่ ส่วนใหญ่ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 จะได้รับผลกระทบมาก และจากการสำรวจของทางเทศบาลตำบลแม่ยาว พบว่าภาพรวมทั้งต.แม่ยาวมีพื้นที่ระบาดของโรคไหม้มากกว่า 50ไร่ เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลแม่ยาวได้แจกสารเคมีให้เกษตรกรฉีดพ่นป้องกันกำจัดโรคไหม้ ตลอดจนแนะนำให้เกษตรกร ทั้งในพื้นที่ที่พบการระบาดและพื้นที่ใกล้เคียง พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตราเชื้อสด1กก.ต่อน้ำ 50-100 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นต้นข้าวในแปลงที่พบอาการของโรคไหม้ หรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกข้าว 2-3 ครั้ง ในตอนเย็น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ทำให้บางพื้นที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้แล้ว ขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนไปยังทุกหมู่บ้าน หากพบการระบาดของโรคให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

แหล่งที่มาของข้อมูล : พงษ์พันธ์ ต๊ะถา. สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2558.
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย