เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรในพื้นที่ เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ ในช่วงฝนทิ้งช่วง

17 กันยายน 2558
3,825
เพลี้ยไฟ เป็นแมลงจำพวกปากดูด ขนาดเล็กลำตัวยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ตัวเต็มวัยมีสีดำ ตัวอ่อนสีเหลืองอ่อน ตัวเต็มวัยวางไข่ในเนื้อเยื่อของใบข้าว เพลี้ยไฟสร้างความเสียหายให้กับนาข้าวชาวนาไทยเป็นอย่างมาก แต่จะเกิดการระบาดแค่ช่วงที่ฝนแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วง เท่านั้น หากมีฝนตกตามฤดูกาล เพลี้ยไฟก็จะค่อยๆ หายไปในที่สุด
ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า นอกจากชาวนาจะประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลแล้ว เพลี้ยไฟยังสร้างความเสียหายกับชาวนาในพื้นที่ฝนแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจะทราบได้อย่างไรว่ากำลังมีเพลี้ยไฟระบาด สามารถสังเกตได้ดังนี้

ลักษณะการทำลายและการระบาด

เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยง จากใบข้าวที่ยังอ่อนโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ ระบาดในระยะกล้า เมื่อใบข้าวโตขึ้นใบที่ถูกทำลายปลายใบจะเหี่ยวขอบใบจะม้วนเข้าหากลางใบและ อาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั้น โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาข้าวที่ ขาดน้ำ ถ้าระบาดมากๆ ทำให้ต้นข้าวแห้งตายได้ทั้งแปลง

ดังนั้นหากพื้นที่ใดแห้งแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงห่าง ควรระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ โดยการป้องกันเบื้องต้นคือ การปล่อยน้ำเข้านาข้าว เพื่อไม่ใช้ผิวดินแห้งจนเกินไป เพราะอาจทำให้เพลี้ยไฟระบาดได้รวดเร็วขึ้น แต่หากพื้นที่ใดที่มีเพลี้ยไฟระบาดแล้ว ควรควบคุมไม่ให้ระบาดไปแปลงอื่นๆ ควรปรึกษาผู้รู้ก่อนใช้สารเคมีทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อตัวของเกษตรกรเอง


แหล่งที่มาของข้อมูล : ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร),สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2558
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.อรอุมา จ่าเหลา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น