เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรม ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

10 กันยายน 2558
7,542
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมพู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท" ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
เรียนรู้แนวคิดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท วิธีการปรับปรุงดินและน้ำ ง้วนดิน พร้อมฝึกปฏิบัติ การทำสรรพสิ่งน้ำ ผง ก้อน การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และการสร้างเครื่องแพคข้าวสุญญากาศราคาถูก เยี่ยมชมแปลงนาต้นแบบ 1 ไร่ 1 แสน บนพื้นที่จริง พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการเลี้ยงเป็ด การทำอาหารเป็ด การเลี้ยงปลาในนาข้าว และการสร้างแพลงก์ตอน

**รายละเอียดการอบรม**
1.เป็นหลักสูตรอบรม 2 คืน 3 วัน
2.ค่าอบรม 3,500 บาทต่อคน (ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พัก 2 คืน ค่าวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ สมุด ปากกา )
3.หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 กันยายน 2558
4.สนใจสมัคร ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.wisdomking.or.th
5.โอนเงินค่าสมัคร ได้ที่ ชื่อบัญชี อดิศร พวงชมภู บัญชีเลขที่ 051-1-06944-0 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาจักรวรรดิ์
6.ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่โทรสาร 0-2529-2214 (วงเล็บว่าจ่ายค่าสมัคร อบรมการทำนา 1 ไร่ได้ 1 แสนบาท)
หรือส่งอีเมลล์มาที่ : pattle.opp.@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม 08-32992317 , 02-5292212-13 ,087-7947557 ,083-3121674

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ถ.พหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช หลักกิโลเมตรที่ 46-48 อ.คลองหลวง จ.ปธุมธานี

แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.wisdomking.or.th