เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรชัยภูมิ เตือนเกษตรกรชาวนา เฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว

21 กันยายน 2558
3,348
นายว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศ ร้อนชื้นและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เป็นสภาพที่เหมาะต่อการแพร่กระจายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าว ดังนั้น เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวในฤดูนาปี ที่อยู่ในระยะกล้า และระยะต้นข้าวเริ่มแตกกอ ขอให้เกษตรกรสำรวจ แปลงนาทุกสัปดาห์ โดยให้สังเกตลักษณะอาการและการทำลายของโรคไหม้ ในระยะแรก จะพบจุดเป็นจุดสีน้ำตาลบนใบข้าว ระยะต่อมาแผลจะขยายเป็นรูปตา กลางแผลเป็นสีเทารูปตา ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลเข้ม หาก ระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อมๆ หรือทั้งแปลง ซึ่งหากพบอาการดังกล่าว
ขอให้เกษตรกรทำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ ดังนี้
คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตรา เชื้อสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 50 ลิตรทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนหว่านหรือเพาะกล้า เมื่อเริ่มพบอาการของโรคไหม้ ให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตรา เชื้อสด1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 50-100 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นต้นข้าวในแปลงที่พบอาการของโรคไหม้ หรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกข้าว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคไหม้ในแปลงปลูกข้าวของเกษตรกร
ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โทร 044-811138 ได้ในวันเวลาราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ.ขอดจันทึก.สัมภาษณ์. 3 กันยายน 2558.
เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา