เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรอุบลฯ รณรงค์ส่งเสริมการใช้ไตรโครเดอร์ม่า ควบคุมการระบาดโรคไหม้ข้าว

10 กันยายน 2558
4,681
จังหวัดอุบลฯ มีพื้นที่ทำนาอยู่ที่ 4.3 ล้านไร่ ทำนาหว่าน 70 % และ ทำนาดำประมาณ 30 % ขณะนี้มีการทำนาปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 90 % ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะเป็นพื้นที่ดอน โดยมีการทำนามาแล้วประมาณ 3 เดือน ขณะนี้มีการพบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในหลายอำเภอ จึงมีการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อควบคุมการระบาดของโรค
ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลฯ ว่า ได้รับรายงานการระบาดของโรคไหม้ข้าวแล้ว 6 อำเภอ พื้นที่ประมาณ 7000 ไร่ โดยเฉพาะที่ ตำบลเหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ มีการระบาดที่ค่อนข้างรุนแรง ถึง 2,000 ไร่ โดยทางเกษตรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ไตรโครเดอร์ม่าเพื่อควบคุมโรคไหม้ข้าว พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการจัดการโรคที่ถูกต้องตามหลัก การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีการมอบเชื้อไตรโครเดอร์ม่า ให้กับเกษตรกรชาวนาได้ผลิตใช้เอง ซึ่งไตรโครเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม สามารถผสมน้ำได้ 200 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในไร่นาได้ประมาณ 2-3 ไร่ นอกจากนี้ได้ให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตรวจแปลงนาและพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืช เพื่อกำกับ ควบคุม ว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ระบาดและให้รายงานสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคไหม้ข้าวนั้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเกิดการระบาดที่รุนแรงขึ้นก็จะทำให้ต้นข้าวตาย ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตตกต่ำอันเนื่องมาจากข้าวเมล็ดลีบ ไม่ได้ความสมบรูณ์อย่างถูกต้อง จำหน่ายไม่ได้ราคา โดยสิ่งที่สำคัญสำหรับเกษตรกรในขณะนี้คือ ขอให้หมั่นตรวจ สำรวจดูแปลงนาของตนเอง ถ้ามีโรคไหม้ข้าวเกิดขึ้น ก็ให้รีบแจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม่า นำมาควบคุมได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดนั้นรวดเร็ว และขยายพื้นที่กว้างขึ้นนั้นเอง

แหล่งที่มาของข้อมูล : ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ,สัมภาษณ์ ,04 กันยายน 2558
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี