เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศความพร้อม SIMA ASEAN Thailand 2015

04 กันยายน 2558
3,225
อิมแพ็คและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ คอมเอ็กซ์โพเซียมฝรั่งเศส ในฐานะคณะผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมและความเชื่อมั่นว่างานนี้จะสามารถช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับรู้และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตร จากบริษัทและแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 150 บริษัท บนพื้นที่อินดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคกว่า 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเกิดความตื่นตัวและเตรียมพร้อมการเข้าสู่ AEC รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนการแข่งขันในตลาดโลกในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยงานหลัก ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน แม้ว่าในปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่ส่งสินค้าการเกษตรออกไปมากที่สุดในตลาดอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันใกล้นี้ อาจก่อให้เกิดผลทางด้านบวกและลบต่อสินค้าเกษตรไทยได้ หากไม่มีการเตรียมความพร้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงรู้สึกยินดีในการเป็นเจ้าภาพร่วม จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 โดยมีความมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรไทย ให้เกษตรมีความสามารถในการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ไปสู่ระดับสากล ดังนั้นภายในงานทางกระทรวงฯ ได้ส่ง 5 หน่วยงานเข้าร่วมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาจัดแสดงในงานได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว การปศุสัตว์ กรมประมง และกรมหม่อนไหม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาและนำเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของภาคเกษตรของประเทศไทย"

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand เผยว่า "การจัดงานSIMA ASEAN Thailand 2015 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพและเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมเกษตรและงานนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีด้วยยอดจองบูธแล้วกว่า 90 % ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนคณะผู้จัดงานฯ ได้เตรียมไฮไลท์และกิจกรรมภายในงานไว้อย่างคับคั่ง อาทิ โซนแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบทางการเกษตรที่ชนะการประกวดจากเวที SIMA Paris ประเทศฝรั่งเศส มาจัดแสดงอย่างอลังการในงาน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแพลทินั่มสปอนเซอร์ อาทิ สยามคูโบต้า และจอห์นเดียร์การสัมมนาให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยให้ทันกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ในปัจจุบัน จัดเต็มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 หัวข้อ ตลอดทั้ง 3 วัน และรวมทั้งโปรแกรมการจับคู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่คนในธุรกิจเกษตรไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง"

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)ผู้สนับสนุนการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 กล่าวเสริมว่า"สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 เนื่องด้วยภารกิจของเราคือการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม MICE มีเป้าหมายสูงสุดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทางการเกษตรอันดับต้นๆในภูมิภาค และมีการส่งออกของผลผลิตทางการเกษตร ทำให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนและคู่ค้าจากทั่วโลกให้เข้าร่วมงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ"

SIMA ASEAN Thailand 2015เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท คอมเอ็กโพเซียม จากประเทศฝรั่งเศสพร้อมได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานในประเทศไทยครั้งนี้ กำหนดจัดวันที่ 17 ? 19 กันยายน 2558 ณ อาคาร 1 ? 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี งาน SIMA จะเป็นเวทีที่รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรไว้อย่างอลังการแบบครบครันในงานเดียว และเป็นจุดนัดพบของ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการผู้นำเข้าผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพในธุรกิจเกษตรอย่างครบวงจรติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดงาน หรือหัวข้อสัมมนาได้ที่เว็บไซต์www.sima-asean.com

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ประกาศความพร้อม SIMA ASEAN Thailand 2015.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/prg/2239179