เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แห่จับปูนาขายทำน้ำปู๋ พ่อค้ารับซื้อถึงหมู่บ้าน ที่แม่ฮ่องสอน

31 สิงหาคม 2558
9,412
ที่หมู่บ้านห้วยบง หมู่ 11 ต.แม่ยวม อ.แม่สะรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีพ่อค้าจาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มารอรับซื้อปูนาจากชาวบ้าน ที่ออกไปหาปูนาเพื่อมาส่งขาย โดยจะมีรถพ่อค้าจาก จ. เชียงใหม่ มารอรับซื้อปูนา ประมาณ 30 คัน เป็นรถกระบะ สามารถบรรทุกปูนาได้ประมาณเที่ยวละประมาณ 400-500 กก.
ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่า ปีนี้ปูนาหายากเพราะชาวนาบางรายจะใช้ยาฆ่าปู และเจ้าของนาบางรายไม่ยอมให้ลงไปหาปูในนา เพราะกลัวต้นข้าวจะเสียหาย ทำให้ในปีนี้ ปูนามีราคาแพงขึ้น อยู่ที่ กก.ละ 40-45 บาท ราคาสูงกว่าปีก่อน ที่ขายกันกก.ละ 30-35 บาท ซึ่งแต่ละคนหาปูมาขายได้ประมาณ 20 กก. บางคนขยันหาทั้งวัน ก็จะได้ปูนาจำนวนมาก เฉลี่ยแล้วจะมีรายได้จากการขายปูนาอยู่ที่ 800-1,200 บาทต่อคนต่อวัน

สำหรับปูนาที่พ่อค้าซื้อไปนั้น จะนำไปส่งทำปูดอง ปูเค็ม หรือน้ำปู๋ เพื่อส่งขายตามร้านส้มตำใน จ.เชียงใหม่และร้านอาหารต่างๆ โดยพ่อค้าบอกว่าปู 4-5 กก.สามารถทำน้ำปู๋ได้ 1 กก.ขาย กก.ละ 700-1,000 บาท.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "แห่จับปูนาขายทำน้ำปู๋ พ่อค้ารับซื้อถึงหมู่บ้าน ที่แม่ฮ่องสอน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/521629