เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์จ.น่าน เร่งควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบระบาดแล้วที่อ.เฉลิมพระเกียรติ

25 สิงหาคม 2558
2,337
ปศุสัตว์อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบมีสุนัขป่วยตายในพื้นที่ เร่งสำรวจและประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว
นายนคร มัจฉพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เปิดเผยผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า หลังได้รับแจ้งว่ามีเด็กในพื้นที่บ้านบวกอุ้มหมู่14 ต.ขุนน่าน ถูกสุนัขกัดและพบติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านสำรวจพร้อมประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 กำหนดให้พื้นที่หมู่14 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ไปทางทิศเหนือ จรดเมืองเงินแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว ทางทิศใต้ของหมู่บ้านไปจนถึงบ้านเปียงก่อ หมู่2 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ส่วนทางทิศตะวันออกจรดที่บ้านเปียงซ้อ หมู่4 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ และทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านไปจนถึงบ้านบวกหญ้าหมู่13ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิด โรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2558 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดไปยังสุนัขและแมวตลอดจนชาวบ้าน รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ และขอความร่วมมืออย่าได้เคลื่อนย้ายสุนัขและแมวเข้า-ออกในพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากพบสัตว์เลี้ยงป่วยตายรีบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที อย่าเคลื่อนย้ายหรือกระทำการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
นายนครกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เด็กคนดังกล่าวที่ถูกสุนัขกัดปลอดภัยแล้ว และจากการสำรวจยังไม่พบพี่น้องชาวบ้านคนอื่นๆป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตามเราควรป้องกันโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำ 5 ย ได้แก่ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กล่าวคือ อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห,อย่าเผลอเหยียบหาง ตัว ขาสุนัขหรือทำให้สุนัขตกใจ,อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า,อย่าหยิบชามอาหารขณะสุนัขกำลังกินและอย่าเล่นกับสุนัขนอกบ้านที่ไม่ทราบประวัติ ขอเตือนว่า โรคนี้เป็นแล้วตายทุกราย ไม่มียารักษา แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการนำสุนัขและแมวทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี และหากถูกสุนัขหรือแมวไม่ทราบประวัติ กัด ถูกเล็บข่วน หรือถูกเลียบริเวณที่มีบาดแผล แนะนำให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วใส่ยาสำหรับใส่แผลสด และรีบไปพบแพทย์ทันที
แหล่งที่มาของข้อมูล : นคร มัจฉพันธ์. สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย