เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรแม่ฮ่องสอนจัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและต้นกล้าให้เกษตรกรปลูกอีกครั้ง หลังน้ำลด

26 สิงหาคม 2558
4,277
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสถานีวิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว และต้นกล้า พร้อมแนะวิธีดูแลนาข้าวหลังน้ำลดแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมา
นายวุฒิฉัตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงต้นๆเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก(น้ำป่าหลาก)โดยเฉพาะนาข้าว เบื้องต้นสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สำรวจพื้นที่ทางการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำป่าไหลหลาก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่เสียหาย ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 4 ตำบล ได้แก่ หมอกจำแป่,ปางหมู,ห้วยผา และผาบ่อง อำเภอปางมะผ้า 4 ตำบล ได้แก่ สบป่อง,ปางมะผ้า,ถ้ำลอด และนาปู่ป้อม ร่วมจำนวน 33 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน 981 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายจำนวน 2,489 ไร่ พืชไร่พืชผัก 420 ไร่ และ งา 30 ไร่
โดยขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสถานีวิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว และต้นกล้า พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข.21 แก่เกษตรกรในกรณีที่ต้องปลูกใหม่ พร้อมทั้งแนะนำวิธีแยกต้นข้าวที่ยังไม่เสียหายกลับมาปลูกใหม่อีกครั้ง ในกรณีนาข้าวที่ได้รับผลกระทบเสียหายแบบสิ้นเชิงหรือแบบซ่อมแซมได้ จะได้รับการดูแลช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป สำหรับสถานการณ์ในขณะนี้ได้ลดลงแล้ว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-612004

แหล่งที่มาของข้อมูล : วุฒิฉัตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน .สัมภาษณ์,24 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย