เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ว่าฯลำปางเจรจาค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่กับจีนได้สำเร็จเป็นจังหวัดแรกของไทย

18 สิงหาคม 2558
3,139
ผู้ว่าราชการจ.ลำปางเจรจาการค้าข้าวกับประเทศจีนสำเร็จได้โควต้าสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่1,500ตัน/เดือนเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย เตรียมส่งเสริมเกษตรกรผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยแบบครบวงจร
อ.ประสิทธิ์ พ้นพาล แห่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไร่หญ้ารีสอร์ท หมู่ที่11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ภายในงาน"ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อน" ณ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ จังหวัดลำปางโดยนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้ลงนามประกาศความร่วมมือการพัฒนาเกษตรกรรมของจ.ลำปาง และร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ได้มาตรฐานปลอดภัย แบบครบวงจร ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เคยให้การต้อนรับนักธุรกิจค้าข้าวจากประเทศจีนและได้มีโอกาสนำข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกแบบอินทรีย์จากน้ำแร่ธรรมชาติเลี้ยงต้อนรับ ทำให้นักธุรกิจค้าข้าวเกิดความชื่นชอบในรสชาติของข้าวไรซ์เบอร์รี่ และสนใจเจรจาสั่งซื้อข้าวกับผู้ว่าราชการจ.ลำปางจำนวนกว่า 1,500 ตันต่อเดือน ซึ่งจะมีการเจรจาตกลงในเรื่องราคารับซื้อกันในเร็วๆนี้ เพราะด้วยลักษณะพิเศษของพื้นที่ปลูกข้าวในต.แจ้ซ้อนมีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนไหลผ่านนาของชาวบ้าน ทำให้ผลผลิตเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ได้มีสีนิลเข้มมากกว่าข้าวไรซ์เบอรี่พื้นที่อื่น ซึ่งเมื่อนำไปปรุงสุกจะได้ข้าวที่นุ่มและหอมมาก ไม่เหมือนใคร เป็นที่ติดอกติดใจของผู้บริโภค

อ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่าจังหวัดลำปางจึงเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย ที่ได้รับโควต้าการสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่จากประเทศจีน ซึ่งการลงนามความร่วมมือของสถาบันต่างๆในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรจ.ลำปางปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ โดยในระยะแรกจะต้องรวบรวมข้าวในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ส่งไปขายประเทศจีนตามปริมาณสั่งซื้อก่อน ส่วนในระยะยาวจะต้องเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่ให้เพียงพอ โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไร่หญ้ารีสอร์ทแห่งนี้ เป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่เกษตรกรต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : อ.ประสิทธิ์ พ้นพาล. สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย