เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขยายพื้นที่ประกันภัยข้าว 5 แสนไร่

14 สิงหาคม 2558
2,867
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายพื้นที่เป้าหมายโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 เพิ่มเติมอีก 500,000 ไร่ จากเดิมที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 1.5 ล้านไร่ เนื่องจากมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯแล้ว 1.47 ล้านไร่ เหลือพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ได้ประมาณ 30,000 ไร่เท่านั้น จึงต้องขยายพื้นที่ โครงการออกไปอีก รวมเป็น 2 ล้านไร่ หากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเต็มพื้นที่ รัฐบาลจะประหยัดเงินช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีผลผลิตเสียหายไปได้ถึงปีละ 30,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่เป้าหมายโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 เพิ่มเติม 500,000 ไร่ ให้ใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจ่ายสมทบเบี้ยประกันภัยนาข้าวอีกจำนวน 154.8 ล้านบาท สำหรับรูปแบบการรับประกันภัยนาข้าว คิดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยแบ่งพื้นที่รับประกันภัย 5 พื้นที่ตามระดับความเสี่ยง มีเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นไร่ละ 115-450 บาท เป็นเบี้ยประกันภัยที่เกษตรกรต้องจ่ายไร่ละ 60-100 บาท ที่เหลือรัฐอุดหนุนไร่ละ 64.12-383.64 บาท มีความคุ้มครองครอบคลุมภัย 7 ประเภท เช่น น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด มีอัตราค่าสินไหมทดแทนไร่ละ 1,111 บาท สำหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัยแรก ส่วนภัยศัตรูพืชและโรคระบาด มีวงเงินคุ้มครองไร่ละ 555 บาท

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ให้รวบรวมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆเสริมเข้าไปด้วย และรายงานให้ ครม.รับทราบภายในเดือน ส.ค.นี้.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ขยายพื้นที่ประกันภัยข้าว 5 แสนไร่.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/517726