เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดอุบลฯ ฝนตกไม่ทั่วฟ้า บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ข้าวกล้าเหี่ยวเฉา

17 สิงหาคม 2558
2,321
ใขขณะที่หลายจังหวัด หลายอำเภอมีฝนตกลงต่อมาต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวนาหลายพื้นที่มีน้ำในการทำนา แต่ที่บ้านประชาสมบรูณ์ ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ฝนทิ้งช่วงไม่ตกมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้นาข้าวที่เริ่มเหี่ยวเฉา
ชาวนาบ้านประชาสมบรูณ์ ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี ว่า พื้นที่บ้านประชาสมบรูณ์ หมู่ 6 ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ขาดแคลนน้ำในการทำนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูฝนที่ผ่านมา โดยมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยและก็ไม่ตกลงมาอีกเลย ทำให้มีผลกระทบต่อชาวนาโดยตรงในการทำนาปีนี้ เกษตรกรชาวนาบางรายต้องทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือบ่อน้ำส่วนบุคคลเข้าสู่แปลงนา เพื่อช่วยในการปักดำข้าว และเมื่อปักดำข้าวเสร็จเรียบร้อย ก็ต้องเฝ้ารอคอยน้ำจากฝนที่จะตกลงมาเพื่อที่จะทำให้ในแปลงนามีน้ำช่วยในการเจริญเติบโตของต้นข้าว แต่ก็ไม่ค่อยมีฝนตกลงมาเท่าที่ควรจะเป็น ทำให้แปลงนาที่หว่าน หรือปักดำไปขาดน้ำ เกิดหญ้าและวัชพืชข้าวขึ้นในแปลงนาเต็มไปหมด โดยเฉพาะแปลงนาในที่ดอนหรือที่สูง ข้าวเริ่มเหี่ยวเฉา หาก 1-2 สัปดาห์นี้ ฝนไม่ตกลงข้าวกล้าคงตายหมด
นายสมพงษ์ นนท์ศิริ กล่าวว่า ชีวิตการทำนาของชาวนาภาคอีสานค่อนข้างลำบาก ทำนาได้แค่ปีละ 1 ครั้ง และยังต้องเสี่ยงเสี่ยงกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ไม่สามารถจัดการกับระบบน้ำได้ ต้องรอฝนจากธรรมชาติ ต้นทุนในการทำนาสูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรง รวมทั้งต้องเฝ้าระวังโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับต้นข้าวที่ปลูกทั้งในช่วงเจริญเติบโต และช่วงออกรวงให้ผลผลิต หรือแม้แต่ได้ผลผลิตแล้วยังต้องเตรียมใจรับกับราคาซื้อ-ขายข้าว ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นลง ตามสถานการณ์ต่างๆ ด้วยแหล่งที่มาของข้อมูล : สมพงษ์ นนท์ศิริ ,สัมภาษณ์ ,07 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี