เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วมนาข้าวเชียงราย

13 สิงหาคม 2558
3,339
ช่วงนี้ต้นเดือนสิงหาคม เป็นช่วงของฤดูฝน ทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดลำน้ำหรือ แม่น้ำโขง ทำให้ปริมาณน้ำในช่วงนี้เพิ่มสูงขึ้น จนท่วมในพื้นที่การเกษตรกรหลายชนิด โดยเฉพาะนาข้าวของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการช่วยเหลืออย่างเร่งรีบ
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบอยู่ 4 อำเภอ คือ อ.เชียงของ อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.แม่สาย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 3,750 ไร่ เป็น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำปะหลัง พืชผัก และนาข้าว ซึ่งนาข้าวมีพื้นที่ความเสียหายอยู่ที่ 700 ไร่ เพราะเป็นพื้นที่ลุ่ม ทำให้ยังมีน้ำขังอยู่

ส่วนการพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกร นั้นทางสำนักงานก็จะจัดการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีอัตราการช่วยเหลือคือ 1 ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท 2 พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท 3 พืชสวน ไร่ละ 1,690 บาท
เมื่อหลังจากน้ำลดแล้ว ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด ก็จะลงพื้นที่ ให้คำแนะนำกับเกษตรกรในการแก้ปัญหา สำหรับในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมพล แสนคำ. เกษตรจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย