เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชลประทานที่6เปิดประตูระบายน้ำช่วยเกษตรกร

24 กรกฏาคม 2562
1,963

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประตูระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กรมชลประทาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมได้ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำฝายหนองหวาย จำนวน 2 บาน เพื่อส่งน้ำไปตามคลองชลประทาน ในการให้ความช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 160,000 ไร่ ในเขตโครงการฯ โดยในการระบายน้ำดังกล่าวเป็นการปล่อยน้ำจากน้ำหน้าฝายหนองหวายที่มีอยู่ประมาณ 10 ล้านลบ.ม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้


นายเรืองโชค ชัยดำรงกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การส่งน้ำจากหน้าฝายหนองหวายไปตามคลองส่งน้ำชลประทานในครั้งนี้ จะทำการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานทั้ง 2 ฝั่งคือ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โดยได้เริ่มส่งไปทางคลองชลประทานฝั่งซ้ายก่อน จำนวน 1 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน มี พื้นที่ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 70,000 ไร่ และจะเริ่มเปิดประตูระบายน้ำฝายหนองหวายฝั่งขวา เพื่อส่งน้ำไปตามคลองชลประทานฝั่งขวา จำนวน 5 แสน ลบ.ม. ต่อวัน โดยมี พื้นที่ทำการเกษตรที่จะให้ความเหลือ จำนวน 30,000 ไร่


“โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการที่รับมาจากรับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ จากนั้นก็จะส่งน้ำไปตามคลองชลประทานเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องน้ำสำหรับผลิตประปาขอนแก่น และมหาสารคาม อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศน์ตั้งแต่ท้ายฝายหนองหวายลำน้ำพอง ลำน้ำชี เขื่อนระบายน้ำมหาสารคาม จนถึงเขื่อนระบายน้ำวังยาง และดูแลให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ทำการเกษตรจังหวัดขอนแก่นจำนวน 145,075 ไร่ และจ จ.มหาสารคาม 116,262 ไร่ ซึ่งการปล่อยน้ำหน้าฝายเขื่อนหนองหวายครั้งนี้จะไม่กระทบต่อน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์แต่อย่างใด จะใช้เฉพาะปริมาณน้ำที่มีอยู่หน้าฝายหนองหวายเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณติดลบ จึงไม่สามารถปล่อยน้ำมาช่วยในเรื่องของการเกษตรได้อีก”


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :