เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ.บุรีรัมย์ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ลำน้ำมูลเพิ่ม นาข้าวรอดตาย

13 สิงหาคม 2558
3,163
จังหวัดบุรีรัมย์ หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้น้ำมูลที่ไหลผ่าน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากจุดวัดระดับน้ำ 0.62 ซม. จากก่อนหน้านี้ระดับน้ำติดลบถึง 14 เซนติเมตร ซึ่งต่ำสุดในรอบหลายปี เนื่องจากฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน
อย่างไรก็ตามจากระดับน้ำมูลที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้แม้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร แต่ก็เป็นผลดีแก่เกษตรกรที่ทำนาริมลำน้ำมูล สามารถสูบน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่มีสภาพเหี่ยวเฉาให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง จากก่อนหน้านี้ที่ระดับน้ำติดลบไม่สามารถสูบขึ้นไปทำนาได้ เพราะเกรงจะส่งผลกระทบไม่มีน้ำผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่อำเภอสตึก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็ยังไม่สามารถเลี้ยงได้ เนื่องจากปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงปลาได้ ประกอบกับน้ำไม่ไหลเวียน
นายไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกร ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลปีนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบหลายปี แต่หลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้ทำนาสามารถสูบน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่มีสภาพเหี่ยวเฉาให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง และเกษตรกรผู้ทำนาหลายคนกลับมาเริ่มการเพาะปลูกข้าวกันอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรหลายคนออกไปขายแรงงานนอกพื้นที่ ทำให้วิถีเกษตรกรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

แหล่งที่มาของข้อมูล:ไพรัตน์ ชื่นศรี.สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย:เพิก กองศรี.เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา