เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนชาวนาระวังฟ้าผ่าช่วงต้นฝน

13 สิงหาคม 2558
3,162
ช่วงนี้เป็นฤดูเพาะปลูก ชาวบ้านเตรียมทำนาปี ซึ่งน่าเป็นห่วงเกษตรกรที่ออกไปทำเกษตรกรรมกลางแจ้ง ทั้งทุ่งนา หรือที่พักริมทุ่งนา อาจได้รับอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะฟ้าผ่ารุนแรง ทั้งกับตัวชาวนาเอง และวัว ควายทั้งนี้ ฟ้าผ่าจะมีโลหะเป็นสื่อ โดยสัตว์เลี้ยงให้ระวังหมากกะโหร่งและหมากระแหล่งที่ห้อยคอวัวควาย เพราะทำด้วยเหล็กหรือทองเหลือง ส่วนชาวนาที่อยู่กลางทุ่งนา เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือเพราะเป็นสื่อล่อฟ้า อาจถูกฟ้าผ่าได้ เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองควรปิดโทรศัพท์มือถือไว้ชั่วคราว
ด้าน น.พ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย์สาธารณะสุขชัยภูมิ กล่าวว่า ล่าสุดเกิดการสูญเสียชีวิตและสัตว์เลี้ยงจากเหตุฟ้าผ่าเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยมีคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต 1 ราย ที่ ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จึงอยากฝากเตือนชาวนาให้ระวังฟ้าผ่าช่วงต้นฝน โดยเฉพาะใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนอันตรายที่สุดทั้งนี้เกษตรกรสามารถสังเกตสัญญาณความเสี่ยงฟ้าผ่า โดยหากมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่บนเหนือศีรษะแล้วปรากฏว่าเส้นขนบนผิวหนังลุกชันขึ้น หรือเส้นผมบนศีรษะลุกตั้งขึ้น แสดงว่ากำลังเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า หรือหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองใกล้ตัวในระยะประมาณ 16 กิโลเมตรแล้วมีฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า และได้ยินเสียงฟ้าร้องหลังฟ้าแลบน้อยกว่า 30 วินาที แสดงว่าอยู่ใกล้เขตเสี่ยงฟ้าผ่า ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น


แหล่งที่มาของข้อมูล : น.พ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร.สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี.เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา