เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาเฮ แพร่ฝนตกหนัก แต่ จังหวัด เตือนระวังน้ำท่วม

05 สิงหาคม 2558
3,088
ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ชาวนาชาวไร่ ที่ จ.แพร่ ได้เฮยิ้มออก เมื่อปริมาณน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูง ไร่ข้าวโพดรอดตายหลายพื้นที่ เครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้าต้องหยุดสูบ เนื่องจากแม่น้ำยมเอ่อนองล้นตลิ่ง...
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่ว่า ที่จังหวัดแพร่ หลังจากที่ฝนได้ตกติดต่อกันนานหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำตามฝาย อ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมไปถึงท้องทุ่งนา และแม่น้ำยม เกษตรกรหลายอำเภอที่ทำการปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ขณะนี้รอดตาย เพราะน้ำในไร่นาเพียงพอต่อการที่จะหล่อเลี้ยงพืชไร่จนถึงฤดูเก็บเกี่ยวได้ แต่ประชาชนควรระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันดินสไลด์ ภูเขาถล่มในช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวัน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยตามบนดอยสูง ส่วนที่ราบควรระวังเรื่องน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังแล้ว

ผวจ.แพร่ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ฝายแม่ยม ฝายกั้นแม่น้ำยมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เริ่มมีน้ำไหลล้นฝายแล้ว ทำให้น้ำในแม่น้ำยมเพิ่มระดับขึ้นมาบ้าง พอที่จะส่งน้ำลงคลองชลประทานไปช่วยเหลือชาวนาในอำเภอต่างๆ ที่กำลังรอน้ำ โดยขณะนี้มีน้ำล้นฝายยางแม่ยมที่ อำเภอสอง จ.แพร่ 26.312 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าใยคอนกรีต 0.12 เมตร ซึ่งเป็นระดับน้ำที่ชาวแพร่รอมานาน เพราะทั้งปีปรากฏว่า น้ำในแม่น้ำยมไม่เพิ่มขึ้นและไม่มีน้ำไหลล้นฝายเลย ครั้งนี้ถือว่าเพิ่งมีน้ำในรอบปี ส่วนน้ำล้นฝายลงสู่แม่น้ำยมจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียงพอต่อการทำนาและการเกษตรอื่นๆ และเป็นโอกาสที่ชาวบ้านต่างหันมาหาปลาหน้าฝาย เพราะมีปลาจำนวนมากที่ได้น้ำใหม่ว่ายทวนน้ำมายังหน้าฝายอ่างเก็บน้ำในจังหวัดแพร่

ด้านนายเมธี วุฒิเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม กล่าวว่า น้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 4 อ่างยังมีน้ำไหลลงอ่างน้อยมา อ่างแม่สอง อ.สอง มีน้ำไหลเข้าอ่างเพียง 0.420 ล้าน ลบ.ม. อ่างแม่มาน อ.สูงเม่น มีน้ำไหลเข้าอ่างเพียง 0.026 ล้าน ลบ.ม. อ่างแม่ถาง อ.ร้องกวาง มีน้ำไหลเข้าอ่างเพียง 0.420 ล้าน ลบม.อ่างแม่คำปอง อ.ร้องกวาง มีน้ำไหลเข้าอ่างเพียง 0.131 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนาเฮ แพร่ฝนตกหนัก แต่ จังหวัด เตือนระวังน้ำท่วม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/516157