เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์สั่งทุกอำเภอสำรวจภัยแล้ง
24 กรกฏาคม 2562
1,842

หลังกรณีที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจ.เพชรบูรณ์ ร้องขอความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติจากฝนทิ้งช่วงประมาณ 1 เดือน ทำให้พืชผลการเกษตรที่เพาะปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2562 ได้รับความเสียหายเป๋นวงกว้าง นอกจากต้นข้าวโพดยังถูกหนอนกระทู้กัดทำลายอีก ล่าสุดนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณืได้มีหนังสือด่วนที่สุดสั่งการไปยังนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ สำรวจพื้นที่การเกษตรทุกอำเภอที่ได้รับความเสียหาย จากภัยฝนทิ้งช่วงเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประมบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.)เพชรบูรณ์ และสั่งการให้คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ(ก.ช.ภ.อ.)จัดประชุม เพื่อพิจารณาพื้นที่ขอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เสนอต่อ ก.ช.ภ.จ.เพชรบูรณ์ โดยจะมีการจัดประชุมขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ เพื่อจะนำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินออกมาช่วยเกษตรกร


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน 3 อำเภอได้แก่ อ.เมือง, อ.หล่มสักและอ.หล่มเก่าราว 200 คน ได้รุดยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือ หลังพื้นที่เพาะปลูกถูกภัยพิบัติจากภัยแล้งและยังถูกหนอนกระทู้กัดทำลาย ทำให้ต้นข้าวโพดเสียหายยับเยิน โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจ.เพชรบูรณ์ รับหนังสือฯแทนและมีการประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรฯ โดยตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีนส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ และนายจักรัตน์ พั้วช่วย 2 ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 1,2 และนายยุพราช บัวอินทร์ อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ตัวแทนเกษตรกรได้โอดครวญถีงความทุกข์ร้อน หลังต้องเผชิญภัยจากหนอนกระทู้กัดกินต้นข้าวโพด โดยหลายรายไถต้นข้าวโพดทิ้งและปลูกใหม่ถึง 3 รอบ แต่ก็ยังถูกศัตรูพืชชนิดนี้กัดกินทำลายจนย่อยยับ ขณะเดียวกันหลังเกษตรกรพยายามดิ่นรนต่อสู้ โดยใช้วิธีระดมฉีดพ่นสารเคมีทำลายหนอนตัวอ่อน ตามคำแนะนำของทางฝ่ายสำนักงานเกษตรฯ และยังจัดทำอุปกรณ์แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อดักผีเสื้อตัวเต็มวัยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :