เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลื้ม ชาวนาสงขลา ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในกระถางได้สำเร็จ ให้ผลดีกว่าปลูกในนา

06 สิงหาคม 2558
17,177
นายประเสริฐ ศรีระสันต์ เกษตรกร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ตนได้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในกระถางต้นไม้จนประสบความสำเร็จ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงกว่าการปลูกในแปลงนา โดยใช้กระถางขนาด 16 นิ้ว 20 กระถาง ข้าวกำลังออกรวง 20-30 รวงต่อกระถาง เมล็ดข้าวแน่น รวงใหญ่ และกอข้าวมีลำต้นสูง 70 ซม. สูงกว่าการปลูกในนา 20 ซม. โดยใช้เวลาต่อรุ่น ตั้งแต่การปลูกจนเก็บเกี่ยวประมาณ120 วัน ซึ่งข้อดีของการปลูกในกระถางคือ สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ดูแลง่ายศัตรูพืชไม่รบกวน ไม่พึ่งสารเคมี ใช้พื้นที่น้อยสามารถปลูกที่ว่างในบริเวณบ้านได้?
นายประเสริฐกล่าวว่า วิธีปลูกเริ่มจากการนำดินผสมมูลวัว แช่น้ำในกระถางไว้ 1 อาทิตย์แล้วถ่ายน้ำออก นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ 1 เมล็ดมาปลูกต่อ 1 กระถาง เติมน้ำวันละ 1 ลิตรสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตร 2 ครั้งคือหลังปลูกได้ 20 วันและอายุได้ 45-60 วัน ต้องปลูกในบริเวณที่มีแดดจ้า
นายประเสริฐยังกล่าวอีกว่า ข้าวไรซ์เบอรี่กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งจากการการคำนวณ หากใช้วิธีปลูกในกระถาง 500 กระถาง จะได้ข้าวเปลือก 200 กก. และได้ข้าวสาร 120 กก. ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคในครัวเรือนเล็ก หากขายราคา กก.ละ 80-150 บาท

อ่านเพิ่มเติม : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1438574689

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ปลื้ม ชาวนาสงขลา ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในกระถางได้สำเร็จ ให้ผลดีกว่าปลูกในนา.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1438574689