เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรพะเยาเตือนการระบาดโรคไหม้ในนาข้าว

07 สิงหาคม 2558
4,281
เกษตรพะเยาเตือนการระบาดของศัตรูข้าว และโรคไหม้ในนาข้าว พร้อมแนะนำมีวิธีป้องกันง่ายๆ ที่ปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
นางสาวกัลยาณี สมงาม รักษาการ หน.กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่าในฤดูกาลผลิตปี 2558/59 นี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมาะสมต่อการแพร่กระจายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าว โดยกลุ่มอารักขาพืชได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจพบการเกิดโรคไหม้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา เช่นอำเภอเชียงคำซึ่งบริเวณที่ติดกับอำเภอจุน อำเภอเมืองบริเวณตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลท่าจำปี ที่กำลังพบการระบาดเป็นวงกว้าง และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดทางเกษตรจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีระยะกล้า ระยะแตกกอ และระยะข้าวเริ่มตั้งท้อง ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงนาทุกๆสัปดาห์ เพื่อสังเกตลักษณะอาการและการทำลายของโรคไหม้ ซึ่งในระยะแรกจะพบจุดสีน้ำตาลบนใบข้าว ระยะต่อมาแผลจะขยายเป็นรูปตา กลางแผลเป็นสีเทารูปตา ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลเข้ม หากระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อมๆหรือเสียหายทั้งแปลงได้

ทั้งนี้เกษตรจังหวัดพะเยาได้แนะนำมีวิธีป้องกันและกำจัดโรคไหม้ด้วยวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1.เมื่อเริ่มพบอาการของโรคไหม้ ให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตรา เชื้อสด 1 กก.ต่อน้ำ 50-100 ลิตร ผสมสารจับใบหรือนำยาล้างจาน 1ช้อน/น้ำ20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นต้นข้าวในแปลงที่พบอาการของโรคไหม้ หรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกข้าว 2-3 ครั้ง ในตอนเย็น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคไหม้ในแปลงปลูกข้าวของเกษตรกร 2.เมื่อพบมีการระบาดของโรครุนแรงและเป็นบริเวณกว้าง ให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาด เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป สำหรับสารเคมีที่แนะนำให้ใช้ ได้แก่ อิดิเฟนฟอส 50% อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร , บลาสติซิดิน-เอส 2% อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร , ไตรไซคราโซล 75 % ดับบลิวพี 10-16 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ,ไอโซโพรไทโอเลน 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร และ 3.ควรพ่นในแปลงนาที่มีประวัติว่าเคยมีโรคไหม้ระบาดมาก่อน และการใช้สารเคมีพ่นซ้ำกันหลายครั้ง เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือเกิดการดื้อยา ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อมด้วย


หากเกษตรกรมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร.054-887050 ต่อ 21 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : กัลยาณี สมงาม รักษาการ หน.กลุ่มอารักขาพืชสนง.เกษตรจ.พะเยา. สัมภาษณ์,3 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย :
พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย