เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครึ่งปีแรกไทยยังส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก

03 สิงหาคม 2558
4,300
รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แจ้งว่า ภาวะการส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 มีปริมาณรวม 4.46 ล้านตัน ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออก มีมูลค่า 72,142 ล้านบาท ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่การส่งออกข้าวของไทยในเดือนมิถุนายน 2558 มีปริมาณ 685,769 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2557

ส่วนแนวโน้มส่งออกกรกฎาคมนี้ น่าจะดีขึ้นและคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ในปริมาณ 7-8 แสนตัน เพราะหลายประเทศกังวลภัยแล้ง จึงเริ่มมีการนำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ทำให้ราคาข้าวไทยแข่งขันได้ดีขึ้น โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 399 เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนามอยู่ที่ 340-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอินเดีย อยู่ที่ 355-365 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน

สำหรับประเทศหลักที่มีการส่งออกข้าวออกนั้น ไทยยังครองอันดับที่ 1 ตามด้วย อินเดีย 4.25 ล้านตัน เวียดนาม 2.43 ล้านตัน ปากีสถาน 2.27 ล้านตัน และสหรัฐ 1.69 ล้านตัน

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ครึ่งปีแรกไทยยังส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1438329340