เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรชัยภูมิแนะชาวนา ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

04 สิงหาคม 2558
2,504
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ แนะชาวนาผู้ปลูกข้าว ช่วงที่เหมาะสมในการทำนาลดความเสี่ยงจากความแห้งแล้งคือช่วงต้นเดือนสิงหาคม จำให้แม่นปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า จากข้อมูลสภาพการทำนาปี 2558 ในขณะนี้ ชาวนาในจังหวัดชัยภูมิ ได้เริ่มทยอยปลูกข้าว ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ มีการรายงานพื้นที่ปลูกข้าวปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมียอดสะสมของพื้นที่ปลูกใหม่ประมาณ 1 ล้านไร่เศษ แต่อย่างไรก็ตามเกิดความเสียหายได้ จึงขอเตือนให้ชาวนาติดตามสภาพดินฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิด ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวของชาวนาที่ยังไม่ลงมือหว่านข้าวอีกเกือบร้อยละ 50 ควรชะลอปลูกข้าว จนกว่าฝนจะตกตามปกติ สม่ำเสมอ เกษตรกรสามารถชะลอปลูกข้าวได้จนถึงเดือนสิงหาคม จึงค่อยลงมือปลูก ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคม
หรือให้จดจำง่ายๆ คือ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ทั้งนี้ พันธุ์ข้าวนาปีที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ นิยมปลูก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6 เป็นต้น มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 150 วัน สำหรับห้วงเวลาในการปลูกข้าวนาปีนั้น เกษตรกรสามารถลงมือปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนั้น เกษตรกรสามารถชะลอการปลูกข้าวนาปีโดยอยู่ในห้วงเวลาที่เหมาะสม และยังสามารถเฝ้าติดตามสถานการณ์สภาพดิน ฟ้า อากาศ เพื่อความมั่นใจ ไม่เกิดความเสี่ยงในการทำนา

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โทร 0-4481-2117

แหล่งที่มาของข้อมูล : วีรศักดิ์ วงษ์บุตร.สัมภาษณ์, 27 กรกฏาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี.เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา