เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออกข้าวพร้อมคุยรมว.พาณิชย์

24 กรกฏาคม 2562
1,876

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า หลังจากสมาคมได้ลดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้ลงเหลือ 9 ล้านตัน ทางสมาคมพร้อมรับฟังนโยบายของรัฐบาลใหม่ ในการดูแลอุตสหกรรมข้าวไทย ซึ่งโดยส่วนตัวดีใจที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มาจากพรรคการเมืองเดียวกันซึ่งถือเป็นกระทรวงต้นน้ำและปลายน้ำ น่าจะทำให้สถานการณ์ข้าวไทยดีขึ้น โดยภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนด้วย เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบ ไม่ได้ดูแลเฉพาะต้นน้ำเพียงอย่างเดียว


แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องให้ความสำคัญกับเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งเป็นการเฉพาะหน้าด้วย ซึ่งเห็นว่าการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรยังจำเป็น แต่ราคาจะต้องเหมาะสมไม่บิดเบือนกลไกตลาด


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :