เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนชาวนาระวังโรคฉี่หนู หลังพบผู้ป่วย ที่ จ.ชัยภูมิ

29 กรกฏาคม 2558
4,048
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แจ้งฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หลังได้รับรายงานพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จำนวน 1 ราย ในอำเภอหนองบัวแดง ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วย จำนวน 17 รายกลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอหนองบัวแดง รองลงมา คือ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และเนินสง่า ซึ่งมักจะพบการระบาดในเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นฤดูฝนต่อหนาว และมีน้ำท่วมขัง จึงฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรให้ระวังการระบาดของโรคฉี่หนู
ด้าน น.พ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย์สาธารณะสุขชัยภูมิ กล่าวว่า ทั้งนี้ลักษณะอาการในคน อาจแตกต่างกันขึ้นกับชนิดและ ปริมาณของเชื้อระยะฟักตัวของโรคอาจเร็วภายใน 2 วัน หรือนานถึง 26 วัน หรืออยู่ในช่วง 5 - 14 วัน ผู้ได้รับเชื้อ อาจไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจนกระทั่งรุนแรง เริ่มด้วยมีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ตาแดง คลื่นไส้ และปวดท้อง ถ้าทิ้งไว้อาจมีจุดเลือดออกตามเพดานากหรือผิวหนังได้ อาการปวดศีรษะในผู้ป่วยเลปโตสไปรสิสนั้นมักจะมีอาการปวดที่รุนแรงและเฉียบ พลัน อาจมีอาการปวดเบ้าตาและกลัวแสงร่วมด้วย
สำหรับการป้องกันโรค โดยการสวมชุดป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเลปโตสไปโรสิสไชเข้าผิวหนัง เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อผ้าปิดมิดชิด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสปัสสาวะโค กระบือ หนู สุกร และไม่ใช้แหล่งน้ำ ที่สงสัยว่าอาจจะปนเปื้อนเชื้อ หลีกเลี่ยงอาหารที่ปล่อยค้างคืน โดยไม่มีภาชนะปกปิด หลักเลี่ยงการทำงานในน้ำ หรือต้องลุยน้ำ ลุยโคลนเป็นเวลานาน ๆ รีบอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย โดยเร็ว หากแช่หรือย่ำลงไปในแหล่งน้ำที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชื้อ อาหารที่เหลือใส่ภาชนะปิดมิดชิด ผักผลไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน

แหล่งที่มาของข้อมูล : น.พ.สมควร หาญวัฒนชัยกูร:สัมภาษณ์, 23 กรกฏาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี.เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา