เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชัยภูมิฝนเริ่มตกชาวนาได้เฮ หวังพอมีลุ้นเร่งทำนาสู้แล้งรอบใหม่อีกครั้ง

04 สิงหาคม 2558
2,302
จ.ชัยภูมิ สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มากพอเท่าที่ควร ซึ่งทำให้ชาวนาในหลายพื้นที่ต่างดีใจที่มีฝนเริ่มตกลงมาช่วยเติมน้ำในท้องนาและตัดสินใจลงทำนารอบใหม่อีกครั้ง ถึงแม้ข้าวจะยืนต้นตายเสียหายไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อช่วงที่ผ่านมา
ด้านนายบุญชิต สมัตถะ อายุ 52 ปี ชาวนา ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนาในพื้นที่รู้สึกดีใจมากที่ฝนเริ่มตกลงมาเติมน้ำในนา และพากันตัดสินใจรีบออกมาเร่งปลูกข้าวรอบใหม่อีกครั้ง ถึงแม้ที่ผ่านมาข้าวในนายืนต้นตายเสียหายไปแล้วรอบหนึ่งก็ตาม ซึ่งก็เชื่อว่าหากฝนตกลงมาต่อเนื่องอย่างนี้ต่อไปอีก ชาวนาจะพอมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้ได้บ้าง ถึงแม้จะต้องเสี่ยงก็ตามหากฝนหยุดตกลงไปอีกก็ยังไม่มีน้ำพอเพียงได้ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ สถานการณ์ภัยแล้งก็ยังไม่คลี่คลายเท่าที่ควร หากฝนยังไม่ตกลงมาเพิ่มน้ำในจุดเขื่อนหลักและแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิในช่วงนี้ ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งอย่างเข้มงวดห้ามเกษตรกรสูบน้ำเข้านาอย่างใกล้ชิดต่อไปอีกไม่มีกำหนด
โดยเฉพาะปัญหาขาดน้ำดิบเพื่อนำมาใช้ในการประปาในหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายเท่าที่ควรคงต้องวางมาตรการเข้มเปิดปิดงดจ่ายน้ำเป็นเวลาต่อไปอีกยังไม่มีกำหนด หากเกษตรกรเร่งสูบน้ำเข้านามากขึ้นอีกระลอกสถานการณ์ขาดน้ำประปาที่พอจะมีใช้ต่อไปได้อีกระยะไม่เกิน15-60วันในหลายพื้นที่อาจเกิดผลกระทบตามมาได้ทันทีทุกพื้นที่ซ้ำอีก

แหล่งที่มาของข้อมูล : บุญชิต สมัตถะ:สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ประวิทย์ ชลกลาง.เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา