เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาเชียงรายหมดห่วง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังเข้าสู่ฤดูฝน
27 กรกฏาคม 2558
2,095
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน เกษตรกรหลายคนคงยิ้มออกโดยเฉพาะชาวนา เพราะชาวนาหลายคนกำลังกังวลว่าน้ำที่มีอยู่จะไม่เพียงพอ แต่เมื่อฝนเริ่มตกปริมาณน้ำในพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวนาเริ่มที่จะทำการปลูกข้าวในนากันมากขึ้นด้วย
นายทวีชัย โค้วตระกูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอเทิง ที่รับผิดชอบนั้น ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม เริ่มที่จะมีฝนตกลงมา ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น อย่างเช่น อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง หมู่ที่ 5 บ้านแฟน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพิ่มขึ้นมาถึง 11.4 มิลลิเมตร ซึ่งปัจจุบันทางอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง ได้ระบายน้ำให้เกษตรกร ทำการเกษตรกรโดยเฉพาะการทำนา ซึ่งมีการระบายน้ำอยู่ที่ 0.107439 ล้าน ลบ.ม. รวมถึงฝายต่างๆในจังหวัดเชียงราย ก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น สามารถที่จะระบายน้ำให้กับเกษตรกรในการทำนาได้ ซึ่งทำให้ชาวนาในพื้นที่ เริ่มที่จะทำการปลูกข้าวในนาแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ ชาวนาในพื้นที่หวั่นว่าน้ำจะไม่เพียงพอ เลยมีการชะลอการทำนากันออกไป

สำหรับปริมาณน้ำในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย นายทวีชัย คาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีก เพียงพอต่อการทำนาของเกษตรกรแน่นอน เพราะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูล : นายทวีชัย โค้วตระกูล . หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 . สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย