เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาขอนแก่นยิ้มแก้มปริ หลังฝนตกต่อเนื่องได้ลงแรงปลูกข้าว

23 กรกฏาคม 2558
2,383
จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขณะนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่กำลังรอทำนาปี เกษตรกรต่างดีใจที่มีน้ำทำข้าวนาปีได้แล้ว
นายจินดา ลามูลเทียน กล่าวว่า ในปีนี้ได้เช่าที่ดินจากนายทุน จำนวน 13 ไร่ เช่าไร่ละ 700 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 9,100 บาท เพื่อปลูกข้าวนาปี โดยเลือกวิธีการดำนาแทนการทำนาหว่าน เพราะเห็นว่านาหว่านจะให้ผลผลิตน้อยกว่านาดำ เนื่องจากนาหว่านจะมีวัชพืชแย่งอาหารจากต้นข้าว จึงทำให้ได้ผลผลิตน้อย และนาหว่านจะต้องมาดูแลบ่อย ต่างจากนาดำ หากดำนาเสร็จก็ไม่ต้องดูแลปล่อยให้โตเตรียมเก็บเกี่ยว และผลผลิต

ที่สำคัญนาดำจะให้ผลผลิตที่มากกว่านาหว่าน ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่เลือกทำนาดำมากกว่า แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านาหว่าน แต่ผลผลิตที่ได้มีปริมาณที่คุ้มค่ากว่า สำหรับที่ปลูกในปีนี้ได้ปลูกข้าวเหนียว 7 ไร่ และข้าวหอมมะลิ 6 ไร่ เมื่อเก็บข้าวเสร็จจะเก็บไว้รับประทานเท่านั้น

ด้านศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ โดยมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และนครพนม

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนาขอนแก่นยิ้มแก้มปริ หลังฝนตกต่อเนื่องได้ลงแรงปลูกข้าว.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000081576