เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นาข้าวขอนแก่นแห้งตายกว่า1,300ไร่

24 กรกฏาคม 2562
1,865

ที่ริมฝั่งแม่น้ำชีรอยต่อระหว่าง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ กับ ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น นายประสูตร หอมบันเทิง นายอำเภอแวงน้อย พร้อมเจ้าหน้า ปภ.เขต 6 นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล กำลังสูบ 3,000 คิว สูบได้วันละ 8,000 ลิตรต่อนาที มาทำการติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากลำน้ำชีเข้าไปเติมในแหล่งเก็บกักน้ำดิบสำหรับการใช้ทำประปาหมู่บ้าน สำหรับการนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้าน 3 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ท่านางแนว หลังชาวบ้านในพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำที่ใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้านลดน้อยลงทุกวันนายประสูตร กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้าน 8 หมู่บ้านในพื้นที่ อ.แวงน้อยกำลังประสบปัญหาน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีน้ำทำนาเนื่องจากฝนไม่ตกมานานร่วม 2 เดือน ต้นข้าวที่หว่านไว้รวมกว่า 1,300 ไร่ ในพื้นที่ แห้งตายเสียหายทั้งหมด ซึ่งแม้ว่าขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็ไม่มีฝนตกลงมาแต่อย่างใด


“อำเภอได้รายงานไปยังจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนการทำฝนหลวง จนกระทั่งมีการบิน 65 เที่ยวบินแต่ก็ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านกำลังจะขาดน้ำอุปโภคบริโภค โดยล่าสุดได้ประสานทาง ปภ.เขต 6 ในการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจาก มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำวันละ 6,000 บาท ซึ่งจะสูบเพียง 20 วันวันละ 16 ชั่วโมง เนื่องจากต้องไปสูบน้ำเข้าพื้นที่อื่นที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ด้วย”


ขณะที่ นายสวัสดี อ่องไธสง เกษตรกรบ้านท่านางแนว กล่าวว่า ครอบครัวทำนาอยู่ 10 ไร่ ตอนนี้ข้าวที่หว่านไว้ตายหมดแล้ว อีกทั้งน้ำในหมู่บ้านที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคก็ใกล้จะหมด เพราะระดับน้ำในแม่น้ำชีปีนี้เหลือน้อยมาก และน้อยกว่าทุกๆปี จนเห็นเกาะกลาง


“น้ำชีจุดนี้เป็นน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้าน 2 ฝั่ง 2 จังหวัด ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านทั้ง 2 จังหวัดต่างเร่งสูบน้ำไปใช้เพื่อเอาตัวรอดในการดำรงชีวิตและภาคการเกษตร ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านมีความหวังเพียงแค่ให้ฝนตกตามที่มีการคาดการณ์เอาไว้ เพื่อชาวบ้านจะได้มีน้ำกินน้ำใช้จนผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้”


 


 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :