เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

Northern Organic 2015

16 กรกฏาคม 2558
2,776
Northern Organic 2015
ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2558
สถานที่จัดงาน ลานกิจกรรม มีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ขอเชิญทุกท่านมาสุขภาพดี ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ " Northern Organic 2015 " งานที่รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรภาคเหนือ ทั้งผักปลอดสารเคมี ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลไม้นานาชนิด ที่ยกขบวนมาให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อกันแบบจุใจ อีกทั้งภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมการสาธิตทำอาหารจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ การประกวดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมนาทีทองเป็นประจำทุกวัน พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม มีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ คุณเลือกได้

แหล่งที่มาของข้อมูล : "Northern Organic 2015 .". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thailandexhibition.com/TradeShow-2015/6627