เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พังงา แต่งแฟนซีลงแขกปลูกข้าวไร่ดอกข่า

23 กรกฏาคม 2562
2,054

ที่โรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา นส.กนกพร คงยศ? ผอ.โรงเรียนบ้านตากแดด ร่วมกับผู้นำท้องที่ นำคณะครู นักเรียน และชาวบ้านตำบลตากแดด? ที่แต่งชุดแฟนซีต่างๆสืบสานประเพณีลงแขก "น่ำไร่" ซึ่งการปลูกข้าวไร่แบบวิธีโบราณโดยฝ่ายผู้ชายจะใช้ไม้ยาวๆ เหลาโคนให้แหลมแล้วแทงไปตามพื้นที่ปลูกข้าวเรียงกันไป หรือเรียกกันว่าการ "แทงสัก" ด้านฝ่ายหญิงจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ แล้วเอาไปหยอดในหลุมที่แทงไว้หลุมละ 2-3 เม็ด จากนั้นก็จะใช้ส่วนท้ายของกระบอกไม้ไผ่กดดินปิดปากหลุม? โดยใช้พื้นที่ว่างของโรงเรียนประมาณ 5 ไร่ ปลูกข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างสีสันและความสามัคคีในชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นจากการปลูกข้าวก็มีการประกวดมิสข้าวไร่ ซึ่งผู้ชนะได้รับรางวัลไข่ไก่ 1 กะละมัง


น.ส.กนกพร คงยศ เปิดเผยว่า "ข้าวไร่ดอกข่า" เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่มีความต้านทานต่อโรค เมล็ดยาว สีของเมล็ดข้าวสารมีสีน้ำตาลแดงอมม่วง เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอม คล้ายกลิ่นใบเตย รสชาติอร่อย ข้าวไม่แข็ง หุงขึ้นหม้อ โดยเริ่มปลูกในพื้นที่ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง ซึ่งเป็นการปลูกแซมในแปลงปลูกยางพารา หรือแปลงปลูกปาล์ม ในระยะแรกปลูก 3 ปีแรก และต่อมาได้ขยายปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา ทางโรงเรียนบ้านตากแดด ได้จับมือกับชุมชน ร่วมกันปลูกในพื้นที่ของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน? เป็นการช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการ ลงแขก "น่ำไร่" และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ ให้อยู่คู่สังคมและคนพังงาตลอดไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :