เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรชาวนา จ.นครราชสีมา กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง

14 กรกฏาคม 2558
2,879
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จากในหลายพื้นที่ของจ.นครราชสีมา เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนาในพื้นที่หลายตำบลของ อ.เมืองนครราชสีมา เกษตรกรที่ได้เริ่มเพาะปลูกข้าวนาปี ต้นข้าวกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงลำต้น หลังจากในพื้นที่ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง จึงทำให้ไม่มีน้ำที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวเริ่มมีสีเหลือง ปลายต้นข้าวเริ่มแห้งตาย อีกทั้งดินที่เคยชุ่มน้ำก็เริ่มแห้งแตกระแหง ทั้งนี้คาดว่าหากในช่วงหลังจากนี้ไปในพื้นที่ยังไม่มีตกลงมา ก็จะทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียเป็นจำนวนมาก
ด้านนายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับทีมงานว่า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปีแล้วกว่า 2,936,800 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 3,900,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีไร่มันสำปะหลังอีกกว่า 1,500,000 ไร่ รวมทั้งทั้งข้าวโพดและอ้อยที่เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูก กำลังได้รับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วง จึงอยากฝากเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปีไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งพืชไร่ทางการเกษตรอื่นๆ เกษตรกรก็ควรฟังคำเตือนและข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอในการบริหาร จัดการการเพาะปลูก เพื่อป้องกันความเสียหายเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โทร 044-244874

แหล่งที่มาของข้อมูล : มนตรี เยี่ยมสูงเนิน.สัมภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา