เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แล้งก็แล้งเถอะ ปลูกข้าวร่องสวนยางรอดตาย ซ้ำเขียวชอุ่ม

08 กรกฏาคม 2558
3,366
ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครพนมว่า จากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำทำนาในปีนี้ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งการปลูกข้าวแบบปักดำหรือการทำนาหว่าน ซึ่งในขณะนี้แปลงต้นกล้าข้าวเริ่มแห้งตายเพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง ส่วนนาปักดำไม่สามารถปลูกข้าวได้เลยเพราะในแปลงนาแห้งไม่มีน้ำสักหยด
แต่ที่เหลือเชื่อที่สุด คือที่บ้านดงเย็น หมู่ 7 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พื้นที่เป็นป่าโคกสูง มีการทำสวนยางพารานับ 1,000 ไร่ และที่ทึ่งที่สุดคือชาวสวนยางพาราจะปรับดินตามร่องสวนยางทำการปลูกข้าวควบคู่ไปด้วย ถึงแม้จะเป็นพื้นที่โคกสูงไม่มีน้ำขัง แต่ปรากฏว่าต้นข้าวที่ชาวบ้านปลูกกลับสวยงามเขียวชอุ่มไม่มีแห้งตายถึงแม้จะถูกแดดแผดเผาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง

หลังจากสอบถามชาวบ้านทราบว่า พันธุ์ข้าวที่ปลูกจะเป็นข้าวไร่ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวทนทานการขาดแคลนน้ำมากที่สุด คือปรับแปลงดินแล้วก็หว่านเมล็ดข้าวลงไปในแปลงแล้วไถกลบ ฝนตกลงมาข้าวก็จะขึ้นไม่ต้องรดน้ำรอฝนตกใส่นิดหน่อยต้นข้าวจะงามอย่างที่เห็น เมื่อเปรียบกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกตามแปลงนาเจอแดดร้อนขาดน้ำจะตายเรียบ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "แล้งก็แล้งเถอะ ปลูกข้าวร่องสวนยางรอดตาย ซ้ำเขียวชอุ่ม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000076060