เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนานครพนมเฮ ฝนช่วยชีวิตนาข้าว หลังแล้งยาวกว่า 2 เดือน

09 กรกฏาคม 2558
3,465
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ได้มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อพื้นที่นาข้าวที่ประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่า 2 เดือน และกำลังยืนต้นตายได้รอดชีวิตพอมีน้ำหล่อเลี้ยง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรไม่ต้องจัดซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำ โดยจากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม พบว่ามีฝนตกหนักปริมาณสูงสุดที่ อ.เมือง นครพนม ประมาณ 98 มิลลิเมตร และจะมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรต้นกล้าข้าวนาปีของเกษตรกรในพื้นที่ รวม 12 อำเภอ ที่ประสบปัญหาขาดน้ำกว่า 2 แสนไร่ มีน้ำหล่อเลี้ยงลดความเสียหาย
ขณะที่ ด้านจังหวัดนครพนม ยังคงเตรียมพร้อมวางแผนรับมือ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง อำเภอ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งตรวจสอบประเมินสถานการณ์ วางแผนจัดหาแหล่งน้ำไว้คอยให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงปัญหาฝนทิ้งช่วง เพราะบางพื้นที่ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอ และประกาศเตือนให้เกษตรกร ชะลอการทำนาปี จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอ ป้องกันความเสียหาย พร้อมได้สำรวจติดตั้งเครื่องสูบในพื้นที่ประสบปัญหา เพื่อผันน้ำโขงเข้าลำน้ำสาขา ไปช่วยเหลือนาข้าวบางพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อน

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนานครพนมเฮ ฝนช่วยชีวิตนาข้าว หลังแล้งยาวกว่า 2 เดือน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436238915