เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจ.เชียงรายแนะเลื่อนทำนาปีหนีภัยแล้งหลังสำรวจพบต้นข้าวเสียหายหลายร้อยไร่

14 กรกฏาคม 2558
3,520
เกษตรจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่แปลงนาสำรวจปัญหาภัยแล้ง พบนาข้าวของเกษตรกรหลายร้อยไร่ขาดแคลนน้ำอย่างนัก แนะแนวทาง "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"หนีภัยแล้ง
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงราย ให้ข้อมูลกับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.เชียงราย ว่า ขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำข้าวนาปี เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อน และอ่างเก็บน้ำต่างๆ มี ไม่เพียงพอสำหรับทำนาปลูกข้าว ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ก.ค.58 ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจ.เชียงรายได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาข้าวระยะงอกใหม่ในพื้นที่ต.ดอยลาน และต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่ามีแปลงนาได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ หมู่18 ต.ดอยลาน และที่บ้านร้องหวาย หมู่6 ต.ห้วยสัก อ.เมือง พบแปลงนากว่า 500ไร่จากพื้นที่ปลูก 1,200ไร่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับตำบลในจ.เชียงรายเตรียมรายงานความเสียหายเบื้องต้นในทุกพื้นที่ เพื่อวางแผนแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามลำดับต่อไป

นายสมพลกล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่อื่นๆขอแนะนำให้เกษตรกร เลื่อนการทำนาปีออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม 58โดยให้ใช้แนวทาง "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ส่วนระยะนี้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ให้เกษตรกรตกกล้าข้าวไว้ก่อน และพอต้นกล้ามีอายุ25-30ก็สามารถนำไปปักดำในช่วงประมาณวันที่ 12สิงหาคม 58ได้ ซึ่งจะครบอายุการเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนธันวาคม หรือเกษตรกรที่ทำนาดำอยากให้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นทำนาหยอด ซึ่งเป็นการประหยัดน้ำและสามารถหยอดข้าวเพื่อรอน้ำฝนได้ ขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมพล แสนคำ เกษตรจ.เชียงราย. สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย