เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มังคุดทิพย์พังงาสร้างรายได้หลายล้านบาท

23 กรกฏาคม 2562
2,076

พ่อค้าคนกลางจากหลายพื้นที่เดินทางมาเปิดจุดรับซื้อมังคุดหลายจุดโดยเฉพาะในอำเภอกะปง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมังคุดแปลงใหญ่จำนวนมากและขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่มีมังคุดออกสู่ตลาดมากที่สุด ทำให้มีพ่อค้าคนกลางจากหลายจังหวัดเข้ามาเปิดจุดรับซื้อนำไปขายต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรับซื้อมังคุดแบบคละในราคากิโลกรัมละ 25-30 บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่ดีอย่างมาก และผู้ซื้อบอกว่ามังคุดทิพย์พังงาเป็นมังคุดที่มีคุณภาพดีมาก รสชาติก็เด่น หวานอมเปรี้ยวนิดๆ โดยจะรวบรวมมังคุด ไปทำการคัดแยกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศนายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอกะปง กล่าวว่า "มังคุด" นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา เพราะมีตัวเลขพื้นที่ปลูกมากเป็น อันดับ 3 รองจากยางพาราและปาล์มน้ำมัน ลักษณะเด่นของมังคุดพังงาคือ มี "ผิวสีน้ำตาลอมแดง รสชาติหวานอมเปรี้ยว" กลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดพังงา ปลูกง่าย ขายดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติ ในปี 2547 ชาวกะปงเคยนำถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ลัง เมื่อทรงเสวยแล้วรสชาติเป็นที่ถูกใจ จากคุณลักษณะเด่นดังกล่าวทำให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ตั้งชื่อมังคุดพังงาว่า "ทิพย์พังงา" หมายถึง ผลไม้ที่เป็นของเทวดา มีรสเลิศจากจังหวัดพังงา มีพื้นที่ปลูกกว่า 12,000 ไร่ ผลผลิตปีละกว่า 8,000 ตัน สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี


นายดำรงค์ ทิพย์สุราษฎร์ อายุ 53 ปี เจ้าของสวนมังคุดทิพย์พังงา ใน ต.เหมาะ อ.กะปง เปิดเผยว่า ผลผลิตมังคุดปีนี้ถือว่าน่าพอใจมาก เปลือกบาง รสชาติดี ไม่เป็นยาง ผลที่เสียก็มีน้อย ส่วนราคาก็ถือว่าภายในสวนจะเก็บไปขายทุกวันๆละกว่า 200 กิโลกรัม สร้างรายได้วันละกว่า 5,000 บาทแหล่งอ้างอิงข้อมูล :