เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เร่งปลดล็อกข้าวคุณภาพต่ำ
03 กรกฏาคม 2558
2,232
7 โรงงานรอประมูลนำมาเป็นเชื้อเพลิงเอทานอล
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า จากมติ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่อนุมัติแผนระบายข้าวที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 5.89 ล้านตัน ให้นำไปทำเป็นเชื้อเพลิง ล่าสุด กระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายให้ดูแลข้าวคุณภาพต่ำของสต๊อกรัฐบาล เพื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงเอทานอล โดยมีแผนจะนำข้าวเกรดซีปริมาณ 1-1.3 ล้านตัน เข้าโรงงานผลิตเอทานอล โดยมีโรงงานเอทานอล 7 แห่ง พร้อมรับซื้อข้าวไปผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งการนำข้าวมาผลิตเป็นเอทานอลมีเวลา 4 เดือน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังมีน้อย จึงสามารถนำข้าวมาเข้าโรงงานผลิตเอทานอลได้ แต่หากพ้นเดือน พ.ย.ไปแล้ว จะเริ่มมีผลผลิตมันสำปะหลังออกมาสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งโรงงานจะต้องนำมันสำปะหลังเข้ามาเป็นวัตถุดิบแทน ?ผมต้องการให้เร่งปลดล็อกข้าวออกจากโกดัง เพราะข้าวในโกดังยังถูกใช้เป็นหลักฐานในคดีอยู่ จึงต้องการให้ปลดล็อกออกมาเร็วที่สุด จากนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นผู้เปิดประมูลให้โรงงานเอทานอลทั้ง 7 แห่งเข้าประมูลซื้อข้าวมาผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะมีเวลาแค่ 4 เดือน ก่อนที่ผลผลิตมันสำปะหลังออก จึงต้องการให้เร่งนำข้าวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ดีกว่านำไปเผาเป็นเชื้อเพลิง ส่วนราคาประมูลขึ้นอยู่กับเอกชนที่เข้าประมูล?

นายณรงค์ชัยกล่าวต่อว่า ส่วนปริมาณข้าวคุณภาพต่ำที่เหลืออีก 4.6 ล้านตัน คาดว่าจะนำมาใช้ผลิตเป็นถ่านไบโอชาร์ (Biochar) หรือถ่านที่ผลิตจากอินทรียวัตถุได้ ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องตั้งโรงงานใหม่ และต้องเสนอ ครม.ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะถ่านไบโอชาร์สามารถนำมาใช้แทนถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนได้ และสามารถขายตามค่าความร้อนของถ่านได้ ดีกว่านำไปเผาทิ้งเปล่าๆ ทั้งนี้ ปริมาณข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ นบข.อนุมัติล่าสุด มี 5.89 ล้านตัน จากข้าวในสต๊อกรัฐที่เหลือ 15.46 ล้านตัน เพื่อลดภาระการเก็บข้าวของรัฐที่สูงถึง 46 ล้านบาทต่อวัน โดยให้แยกข้าวเป็น 2 ประเภท คือ ข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน เปิดให้ภาคอุตสาหกรรมประมูลซื้อไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงเอทานอล และข้าวเสียอีก 1.29 ล้านตัน ซึ่งไม่สามารถนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์หรือเอทานอลได้ จะเปิดให้เอกชนประมูลใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้.


แหล่งที่มาของข้อมูล : "เร่งปลดล็อกข้าวคุณภาพต่ำ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/509079