เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรมหลักสูตร การทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน

03 กรกฏาคม 2558
14,396
ด่วนๆๆๆ ฟรี..ฟรี...ฟรี
ข่าวดีชาวนาตัวจริง ... ที่รักในอาชีพชาวนา
มูลนิธิข้าวขวัญ เปิดอบรมการทำนาอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชาวนาผู้ที่ต้องการเปลี่ยนการทำนาแบบเดิมๆ ที่ไม่มีความมั่นคงทางอาชีพ ไม่มั่นคงทางอาหาร ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
โดยการอบรมนี้ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆทั้งสิ้น ซึ่งในส่วนนี้ มูลนิธิกระทิงแดง เป็นผู้สนับสนุน
***ยกเว้น ค่าเดินทางที่ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบเอง
แจ้งลงชื่อการเข้ารับการอบรมได้ที่มูลนิธิข้าวขวัญได้เลย ทั้งทาง อินบ๊อกเฟสบุค ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ โทร. 035 - 597-193 ในเวลาราชการ
*** หมายเหตุ โครงการนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่เป็นชาวนาจริงๆ เท่านั้น สำหรับท่านที่พอจะดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในการของตนเองได้ขอเชิญลงทะเบียนในหลักสูตรของบุคคลทั่วไปนะครับ
กำหนดการอบรม

วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558 จำกัด 50 คน
หลักสูตร "การทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน"
สถานที่ฝึกอบรม
มูลนิธิข้าวขวัญ 13/1 ม.3 ถ.เทศบาลท่าเสด็จ1
ซ.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สพรรณบุรี 72230

ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน
เนื้อหาวันแรก
9.30-10.30 เปิดหัว เปิดตัว เปิดใจ ระดมความคาดหวัง วิทยากร สิทธิชัย แก้วพวง
11.00-12.00 รู้จักขั้นตอนการทำนาและเครื่องมือในการทำนาทั้งวงจรวิธีการ วิทยากร สุขสรรค์ กันตรี
- วิธีการ
- ศัพท์เทคนิค
- เครื่องมือการทำนา
13.00-17.00 เทคนิคเชิงปฏิบัติการ การทำนาอินทรีย์ วิทยากร สุขสรรค์ กันตรี
- เมล็ดพันธุ์ข้าวกล้อง/เพาะข้าวเปลือก
- ข้าวกล้านาดำ นาโยน
- การปลูกข้าว หว่าน โยน นา
19.30-22.00 แนวคิดและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำนาอินทรีย์ วิทยากร เดชา ศิริภัทร

เนื้อหาวันที่สอง
8.00-12.00 เทคนิคเชิงปฏิบัติการ การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี วิทยากร เหรียญ ใกล้กลาง
- ระบบนิเวศน์ในแปลงนา
- เทคนิคการทำสมุนไพรกำจัดแมลง
- การทำสารจับใบ
13.00-17.00 เทคนิคเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงบำรุงดินโดยชีววิธี วิทยากร พรชัย ชูเลิศ
- การเก็บและเพาะจุลินทรีย์จากดินป่า แบบแห้งและน้ำ
- การทำปุ๋ยหมัก
- การทำฮอร์โมนไข่
- การทำน้ำโปรไบโอติกส์เพื่อสุขภาพ
19.30-22.00 เทคนิคการทำนาลดต้นทุน วิทยากร ชัยพร พรมพันธุ์

เนื้อหาวันที่สาม
8.00-12.00 ชมวิดิทัศน์การพัฒนาแนวคิด (สิ้นนา สิ้นชาติ- ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว) วิทยากร ธนรัช ใกล้กลาง
13.00-16.00 สรุปการอบรม และมอบวุฒิบัตร ถ่ายภาพรวมรุ่น วิทยากร เดชา ศิริภัทร
16.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะเข้าอบรม
ของใช้ส่วนตัวทั่วไป เช่น แปรงสีฟัน สบู่ ยาสระผม รองเท้าแตะ ฯลฯ
เครื่องนอนไม่ต้องเตรียมมา ทางมูลนิธิได้จัดไว้ให้แล้ว
เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวก สำหรับใส่ลงภาคสนาม
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมยาของตนเองมาด้วย
ไฟฉาย,ยาทากันยุง


แหล่งที่มาของข้อมูล : "อบรมหลักสูตร การทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.khaokwan.org