เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปีติพงศ์ เผยนาข้าวงอกเพิ่ม 6 แสนไร่ หวั่นศึกแย่งน้ำวอนทหารช่วยดูแล

24 มิถุนายน 2558
3,467
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้ใช้ดาวเทียมสำรวจการปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด พบว่าขณะนี้ปลูกไปแล้ว 4 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาปลูกแค่ 3.44 ล้านไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 7.5 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่3.44 ล้านไร่จะดูแลให้ดีที่สุด สำหรับเพิ่มขึ้นมา 600,000 ไร่ มีความเสี่ยงมาก
?ช่วงนี้มีน้ำเพียงพอส่งให้พื้นที่ปลูกข้าวแล้ว แต่ต้องมีการแบ่งรอบเวรใช้น้ำผลัดกันสูบน้ำระหว่างต้นน้ำกับปลายน้ำ ทั้งนี้เตรียมมาตราการช่วยเหลือให้ชาวนาปลูกพืชอายุสั้นทดแทน และปศุสัตว์ เช่นเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่มีอายุให้ผลผลิตไม่นานจนเกินไป โดยจะเสนอต่อครม.เศรษฐกิจพิจารณา ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ รวมทั้งให้ธกส.ไม่คิดดอกเบี้ยหนี้สินเดิมจนกว่ามีรายได้ใหม่ ส่วนกรณีชาวนาแย่งสูบน้ำที่จ.สุพรรณบุรี และอ่างทอง ได้ให้เจ้าหน้าที่เกษตร ในทุกจังหวัดลงพื้นที่ทำความเข้าใจพร้อมกับให้ทหาร หน่วยความมั่นคงในพื้นที่เพื่อระงับเหตุแล้วแต่เหตุแย่งน้ำอาจเกิดขึ้นอีกเพราะคงไม่มีชาวนาคนไหนยอมให้นาข้าวล่มเสียหาย"นายปีติพงศ์ กล่าว

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคกลางแต่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนไม่ดีขึ้นเลย โดยมีน้ำไหลเข้าเขื่อนหลัก 4 เขื่อนของลุ่มเจ้าพระยาได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมาประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)เท่านั้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติในหน้าฝนที่จะต้องมีวันละประมาณ 30 ล้านลบ.ม. ซึ่งทำให้ภาพรวมการใช้น้ำในเขื่อนติดลบลงไปทุกวันวันละประมาณ 30 ล้านลบ.ม. ขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การทั้ง 4 เขื่อนรวมกันประมาณ 1,100 ล้านลบ.ม. ซึ่งเพียงพอการใช้งานอีก 30 วันเท่านั้น

ทั้งนี้ กรมชลฯ ได้จัดทำแบบจำลองคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน และน้ำในเขื่อนตลอดหน้าฝนนี้ออกมาเป็นกรณีฝนน้อยเทียบเคียงกับปี 2547 คือ ได้นำฝนเข้ามาเติมในพิ้นที่และในเขื่อนน้อย เมื่อหักลบการใช้น้ำตลอดหน้าฝนปีนี้แล้ว จะเหลือน้ำใช้การสำหรับช่วงฤดูแล้งระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้าในปริมาณ 200 -1,360 ล้านลบ.ม. ถือว่าตึงตัวมากสำหรับน้ำดื่มที่จะต้องมีอย่างน้อย 1,200 ล้านลบ.ม.

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลฯ กล่าวว่า ยอมรับว่าในปี 2555 มีการสั่งการจากฝ่ายการเมืองให้กรมชลฯ ระบายน้ำในเขื่อนทุกเขื่อนลงเหลือ 45%ของความจุเขื่อน จนปริมาณน้ำลดต่ำมาถึงในปัจจุบัน เพราะไม่ต้องการให้มีน้ำท่วมซ้ำเหมือนวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ซึ่งขณะนั้นกรมชลฯ ได้พยายามทัดทาน และประวิงเวลาการระบายน้ำมาโดยตลอด เนื่องจากการระบายน้ำมากหรือน้อย ต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อน แม้ท้ายที่สุดฝ่ายการเมืองจะยอมรับฟังเหตุผล ให้หยุดการระบายน้ำจากเขื่อนได้ แต่ก็มีการระบายออกแล้วมากถึง 14,000 ล้านลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณการระบายน้ำออกที่มากที่สุดในรอบ 15 ปี

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ปีติพงศ์ เผยนาข้าวงอกเพิ่ม 6 แสนไร่ หวั่นศึกแย่งน้ำวอนทหารช่วยดูแล.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/164712