เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บิ๊กตู่ สั่งห้ามทุจริตระบายข้าว-ยางพารา ห่วงภัยแล้งแนะชะลอทำนา

22 มิถุนายน 2558
2,954
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า เรื่องของเศรษฐกิจ การดูแลปากท้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลเตรียมจัดจำหน่ายข้าวที่อยู่ในคลังคุณภาพดีให้แก่พี่น้องประชาชน โดยที่กระบวนการในการนำข้าวออกจากคลังได้กำชับให้ทุกกระทรวงทบวงกรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการรั่วไหลโดยเด็ดขาด รวมถึงการตรวจสอบสต๊อกยางและการระบายยางต้องโปร่งใสเช่นกัน จำนวนสต๊อกยางพาราที่มีคุณภาพดีนั้นจริงๆ แล้วมีอยู่มาก แต่รายงานมาว่าน้อย อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจถือโอกาสลักลอบนำยางในสต๊อกไปขายในราคาถูก ได้มอบให้ทีม คสช. คตร.เข้าไปตรวจสอบ เพื่อหาคนผิดมาลงโทษ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวสวนยางและพี่น้องประชาชนทุกคนให้ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสการทุจริตไม่ว่าในเรื่องใด โครงการใด ขอให้แจ้งมาทันที อาจจะแจ้งศูนย์ดำรงธรรม แจ้งผู้ว่าฯ ก็ได้ เพราะไม่อยากให้การตั้งใจดีของรัฐบาลเป็นหมัน ไม่งั้นต้องเสียไปให้กับกลุ่มคนที่แสวงหาประโยชน์อยู่ทุกโอกาส ต้องช่วยขจัดคนเหล่านี้ออกไปให้ได้ จะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ เกิดขึ้นไม่ได้
"แต่ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน หากรีบกล่าวหาหรือว่าแชร์ข้อมูลกันโดยที่ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ จะเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นมาอีกหลายครั้งในสังคม โซเชียลมีเดียนั้น มีโอกาสที่คนดีๆ จะถูกทำลาย ตกเป็นเหยื่อ เป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดี วันนี้ก็ถูกโจมตีอยู่ บางครั้งนี่ เข้าใจว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่ต้องการทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในการทำงานของรัฐบาล ก็ไม่ทราบว่าใครนะครับ แทนที่จะช่วยกันทำให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตได้ ก็ทำลายกันทุกวัน ทุกวันไป ผมก็เตือน พี่น้องประชาชนก็อย่าไปเชื่อมากนักนะครับ สงสัยอะไรก็ถามมา" นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับชุมชนต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งชุมชนริมคลอง ชุมชนแออัด ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม คุณภาพชีวิตไม่ดีเพียงพอ ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม กลุ่มอิทธิพลต่างๆ ยังคงมีอยู่ต่อไป ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ ตนสั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และคสช. จัดทำโครงการนำร่อง "ปทุมธานี โมเดล" บริเวณคลอง 1 จำนวน 9 ชุมชน 1,060 หลังคาเรือนในการจัดระเบียบชุมชนริมคลอง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกคูคลองสาธารณะ จัดหาพื้นที่สร้างที่อยู่ใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน เป็นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ มั่นคง ไม่ผิดกฎหมาย และได้กรรมสิทธิ์ด้วยการผ่อนส่งแล้วก็หามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ทางด้านการเงิน

จัดตั้งองค์กรชุมชนเข้าดำเนินการ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน ทั้งนี้ จะนำไปขยายผลต่อไป ในแผน 3 ปี คือ 2558 ถึง 2560 ในพื้นที่ 9 คลอง ได้แก่ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองบางเขน คลองสามวา คลองลาดบัวขาว คลองบางซื่อ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระโขนง และคลองพระยาราชมนตรี รวม 66 ชุมชน 9,981 หลังคาเรือน

"สำหรับการช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง สาเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่า การผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ฝนก็ไม่ตกบ้าง ตกใต้เขื่อนบ้าง ซึ่งส่งผลให้น้ำต้นทุนที่เรามีอยู่น้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีก วันนี้ทุกเขื่อน ทุกคลอง ทุกแม่น้ำ น้ำก็แห้งขอดไปหมด ก็ล้วนแต่เกิดจากพวกเราทุกคน คนไทยทุกคนต้องร่วมกัน ใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาส จึงต้องขอความร่วมมือในการชะลอการทำนาปี และงดการทำนาปรัง โดยขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรได้พิจารณาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือทำประมง ปศุสัตว์ เพราะหากปลูกไปแล้ว น้ำขาดตอนตรงกลางก็ตายอยู่ดี จึงขอให้ชะลอในช่วงแรกนี้ไปก่อน โดยรัฐกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือในสัปดาห์หน้า" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า รัฐก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อปากท้องของพี่น้อง รวมทั้งการหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค วันนี้มีหลายแผน แต่ต้องใช้เวลาใช้งบประมาณสูงมาก ก็มีแผนมาแล้วกำลังคลี่ออกมาดูทั้งหมด ที่ผ่านมาเราก็พยายามจะสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม แต่โชคร้ายที่ฝนมาล่าช้า ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลก็เดือดร้อนใจไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคนั้นได้รับรายงานจากกระทรวงทรัพยากรฯ ว่า น้ำบาดาลใต้ผิวดินของเรา ยังมีศักยภาพอีกมาก แต่ปัจจุบันเรานำมาใช้ประโยชน์เพียง 10% เท่านั้น

"ขอฝากความห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรด้วย ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการปลูกพืชเสริม มีการหารายได้อย่างอื่น รัฐบาลกำลังพยายามหามาตรการในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในขั้นต้น อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเริ่มลงโทษ จากการที่เราตัดไม้ทำลายป่ากันมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขได้ในเวลาอันสั้น ต้องขอให้ทุกคนช่วยกัน" นายกฯระบุ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "บิ๊กตู่ สั่งห้ามทุจริตระบายข้าว-ยางพารา ห่วงภัยแล้งแนะชะลอทำนา.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/506235