เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประมงเปิดตัวกุ้งขาวสิชล 1 เลี้ยงง่าย โตไว ราคาย่อมเยา
21 กรกฏาคม 2564
286
อุปสรรคใหญ่ของการเลี้ยงกุ้งบ้านเรา ส่วนหนึ่งมาจากลูกพันธุ์ ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำพ่อแม่พันธุ์เข้ามาจากต่างประเทศมาเพาะขายพันธุ์ต่อ จะได้ลูกพันธุ์ดีหรือไม่อย่างไร สุดแล้วแต่แรงโปรโมตของธุรกิจเอกชน รวมไปถึงการเลือกใช้ของเกษตรกร แต่ท้ายสุดจะเลี้ยงได้ผลผลิตมาตรฐานหรือไม่ ขึ้นกับการบริหารจัดการในฟาร์มของเกษตรกรเอง
ด้วยความต้องการให้เกษตรกรได้มีอีกตัวเลือกของสายพันธุ์กุ้งที่พัฒนาโดยคนไทย จนได้กุ้งที่เลี้ยงง่าย โตไว ต้านทานโรค ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ในราคาที่ย่อมเยา กรมประมงเปิดตัว "กุ้งขาวสิชล 1"

"กุ้งขาวสิชล 1 เป็นหนึ่งในนโยบายของกรมประมง ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรองรับความต้องการของตลาด พร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก เพราะกุ้งขาวนับว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย จากข้อมูลปี 2563 มีปริมาณผลผลิตราว 372,378 ตัน มูลค่ากว่า 54,601 ล้านบาท กรมประมงจึงได้ศึกษาวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเพาะเลี้ยงของเกษตรกร ที่ต้องการพันธุ์กุ้งขาวคุณภาพดี เลี้ยงง่ายโตไว ไร้โรค ให้ผลผลิตสูง"

นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช บอกถึงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวสิชล 1 ที่เริ่มเป็นรูปธรรมเมื่อปี 2557 โดยรวบรวมประชากรกุ้งขาวจากในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา และกระบี่ เพื่อนำมาผสมข้ามแหล่งพันธุ์ ไขว้สาย และดำรงพันธุ์ไว้เรื่อยมาจนถึงรุ่นที่ 4 หรือ F4 โดยการปรับปรุงพันธุ์ และคัดสายพันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์

การดำรงรักษาสายพันธุ์ใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์มาตรฐาน (Conventional selection) โดยใช้พ่อแม่พันธุ์รุ่น G1 ไม่น้อยกว่า 250 คู่ สร้างประชากรรุ่น G2 จำนวน 50 ครอบครัว แล้วสุ่มกุ้งจากทุกครอบครัวในจำนวนที่เท่ากัน เลี้ยงรวมกันจนมีอายุ 120 วัน จึงทำการคัดและแยกเพศ เพศละ 250 ตัว แล้วใช้การผสมแบบรวมกลุ่ม สร้างประชากรรุ่นถัดไปไม่น้อยกว่า 50 ครอบครัว กระทั่งปัจจุบันได้คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ทำการดำรงพันธุ์หลักประมาณรุ่นละ 1,000 ตัว

สำหรับ "กุ้งขาวสิชล 1" เป็นกุ้งที่ปลอดจากเชื้อที่กำหนด 8 โรค ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) โรคทอรา (TSV) โรคกล้ามเนื้อขาวหรือกล้ามเนื้อตาย (IMNV) โรคแคระแกร็น (IHHNV) โรคหัวเหลือง (YHV) โรค covert mortality nodavirus (CMNV) โรคตายด่วนเนื่องจากแบคทีเรียที่ทําให้เกิดตับวายเฉียบพลัน (EMSAHPND) และเชื้อ Enterocytozoon hepato penaei (EHP)

นอกจากนี้ จากการทดลองเลี้ยงในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง และจันทบุรี พบกุ้งพันธุ์นี้ถูกพัฒนาพันธุ์จนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากพันธุ์ตั้งต้น 32.54-34.58% มีประสิทธิภาพผลผลิตเฉลี่ย 15.65 ตัน/ล้านตัว

สามารถนําไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เมื่อกุ้งมีอายุ 90 วันขึ้นไป อัตราการปล่อยที่เหมาะสมอยู่ระหว่างไร่ละ 100,000-150,000 ตัว ความเค็มของน้ำระหว่าง 10-20 ppt อัตราการแลกเนื้อหรือ FCR อยู่ที่ 1.46 และอัตราการเติบโตเฉลี่ย/ตัว/วัน หรือ ADG อยู่ที่ 0.27-0.4 ทั้งนี้ขึ้นกับการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม และการตรวจสุขภาพกุ้งอย่างสม่ำเสมอ

ด้านราคาพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวสิชล 1 เพื่อให้โรงเพาะฟักนำไปผลิตเป็นลูกพันธุ์ก็แค่ตัวละ 100 บาท เมื่อเทียบกับพ่อแม่พันธุ์นำ เข้าตัวละหลักพันบาท

และคาดว่าจะมีผลผลิตลูกพันธุ์ PL ลอตแรกออกจำหน่ายได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ในส่วนของลูกพันธุ์กุ้งขาวสิชล 1 พันธุ์ขยายระยะ PL12-15 จำหน่ายในราคาตัวละ 22 สตางค์ สำหรับให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์

ส่วนพันธุ์จำหน่ายระยะนอร์เพลียสราคาล้านละ 5,000 บาท และระยะ PL12 ตัวละ 12 สตางค์ สำหรับให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตในบ่อดินด้วย ถือว่าเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรที่อยากได้กุ้งสายพันธุ์ดี ในราคาย่อมเยา เกษตรกรที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง 0-7553-6157 ในเวลาราชการ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอบคุณ : ไทยรัฐ https://bit.ly/2UT91RC