เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ม.แม่โจ้พัฒนาข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่กลิ่นหอมอ่อน

19 มิถุนายน 2558
4,973
ผศ.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมมือกับกรมการข้าว ได้เสนอรับรองพันธุ์ข้าวในชื่อพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เป็นข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อน เมล็ดเรียวยาว ต้นเตี้ย และไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น เรื่อง ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์แม่โจ้ 2
จากสภาวิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัย และพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2555 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์ แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ และใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ทั้งสิ้น 11 ปี

ทั้งนี้ การปรับปรุงพันธุ์ได้เริ่มในฤดูนาปี 2547 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งใช้เป็นพันธุ์รับกับข้าวเหนียวหอมพันธุ์ กข 6 ด้วยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ผลิตเมล็ดช่วงที่ 1 ทำการผสมกลับ 4 ช่วง แต่ละช่วงของการผสมกลับใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกต้นที่เป็น Wxwx และผสมกลับไปหาพันธุ์รับ คือ ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 และผสมตัวเองได้

ผศ.วราภรณ์ กล่าวต่อว่า จากความสำเร็จดังกล่าว ทีมนักวิจัยคัดเลือกได้สายพันธุ์ข้าวเหนียว กข-แม่โจ้ 2 ฤดูนาปี 2552 และนาปี/นาปรัง 2553 ทดสอบผลผลิตเบื้องต้น ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3 ฤดู ในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมการข้าว จึงขอส่งข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2
เข้าร่วมปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี จำนวน 3 ฤดู ที่ศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน คือ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รวมทั้งปลูกเปรียบเทียบผลผลผลิตในนาราษฎรจำนวน 2 ฤดู ในเขตภาคเหนือตอนบนและทดสอบปฏิกิริยาต่อโรค แมลงศัตรูข้าว ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ทำการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการรับรองพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้พันธุ์รับรอง ชื่อ กข-แม่โจ้ 2 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก

ทั้งนี้ จากวันนั้น ถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 11 ปี ถือเป็นความสำเร็จที่ทีมงานนักวิจัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถปรับปรุงข้าวพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ปลูก นับจากนี้ไปอีก 1 ปี ในการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ ขอให้เกษตรกรอดใจรอ เมื่อพร้อมแล้วจะรีบประชาสัมพันธ์ให้ทราบ คาดว่าในงานวันเกษตรแห่งชาติที่แม่โจ้เป็นเจ้าภาพในเร็วๆ นี้.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ม.แม่โจ้พัฒนาข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่กลิ่นหอมอ่อน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/503429