เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
จีนพบคนติดหวัดนก H10N3 รายแรกของโลก
03 มิถุนายน 2564
285
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเตือน พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 ติดคนที่จีนรายแรกของโลก
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากรายงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) พบไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 แพร่ติดมนุษย์ครั้งแรกในประเทศจีน โดยเป็นชายอายุ 41 ปี มีประวัติเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีอาการไข้และอาการผิดปกติอื่นๆ เขาได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง (low pathogenic avian influenza) ซึ่งจีนมีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกหลากหลายสายพันธุ์ในประเทศอยู่เป็นระยะและมีสายพันธุ์ H7N9 ทำให้มนุษย์เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อปี 2016-2017 ถึง 300 ราย

ส่วนประเทศไทยปัจจุบันไม่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศทำให้สัตว์ปีกปรับตัวได้ยาก อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีก ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอ จึงมีคำสั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศเข้มงวดในการดำเนินมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ สั่งให้เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกราย และรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกทุกวัน

ทั้งนี้ ไทยปลอดจากไข้หวัดนกมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทั้งในคนและสัตว์จากการที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม ขณะที่ กรมปศุสัตว์มีการเฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์