เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมชลฯ แจ้งชาวนาชะลอปลูกข้าว ชี้ปริมาณน้ำเขื่อนเหลือใช้เพียง 45 วัน

17 มิถุนายน 2558
3,912
นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่านายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ออกประกาศกรมชลประทาน ให้ชาวนาชะลอปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด โดยได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการและสำนักงานชลประทานทุกพื้นที่ ลดการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร โดยขณะนี้ต้องประหยัดปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่ง เขื่อนภูมิพล สิริกิติส์ แควน้อยฯและป่าสักชลสิทธิ์ ไว้เพื่อกิจกรรมหลักเช่นอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และผลักดันน้ำเค็ม โดยปล่อยระบายลดเหลือวันละ 35 ล้านลบม. ซึ่งจะมีปริมาณน้ำใช้ได้อีก 45 วันเท่านั้น
นายทองเปลว กล่าวว่าสถานการณ์แล้งปีนี้รุนแรงเท่ากับปี 53 จนต้องประกาศเลื่อนทำนาปีออกไปหนึ่งเดือน โดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ประเมินว่าปีนี้ฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเทียบปีที่แล้วน้อยกว่าถึง 10% ประกอบกับมีปรากฏการณ์ แอลนิโญ่ถึง 90% คือจะเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือน มิ.ย.และต้นเดือน ก.ค. ซึ่งอาจจะเกิดวิฤกษติภัยแล้งรุนแรง

"กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าปรากฏการณ์แอลนิโญ่มีสัญณานชัดเจน จากที่มีพายุปกติเข้าไทยอย่างต่ำปีละ2 ลูก แต่ปีนี้จะเกิดยากและจะเลยไปประเทศจีนหมดไม่มาไทย ทำให้โอกาสปริมาณฝนน้อยจากช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านแล้วฝนไปตกขอบประเทศ แต่ไม่ตกกลางประเทศลุ่มเจ้าพระยา จึงไม่มีฝนเลย วัดจากปริมาณฝนภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลีย55% ภาคกลาง69% สถานการณ์อย่างนี้น่าตกใจมาก จึงเลื่อนการปลูกข้าวออกไป เพราะอาจขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และลดการส่งน้ำลงจากที่เคยส่งวันละ62 ล้านลบม.ซึ่งจะมีใช้ได้แค่ 20 วัน และค่อยๆลดเหลือ54 ล้านลบม.ในขณะนี้เหลือ35 ล้านลบม.ต่อวัน จะมีน้ำใช้อยู่ได้อีกเดือนครึ่ง นับตั้งแต่วันที่9 มิ.ย. โดยยังส่งน้ำให้พื้นที่ปลูกข้าวไปแล้ว2.8 ล้านไร่ด้วย เพื่อประคับประคองให้ได้ผลผลิต จะใช้วิธีหมุนเวียน สลับเวรการใช้น้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาเจ้าพระยา ทั้งหมด22จ. เพราะน้ำชลประทานไม่พอแล้ว เช่น ตาก กำแพงเพชร สุโข ทัย อุตรดิกษ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐมบางส่วน กทม.รอบนอกเช่นมีนบุรี หนองจอก ฉะเชิงเชิงเทรา นครนายก สุมทรปรา สุมทรสาคร บางส่วน หากปลูกเต็มพื้นที่ ประมาณ 10 ล้านไร่ ต้องใข้น้ำถึง 1.5 พันล้านลบม.ต่อเดือน ขอร้องให้ทุกภาคส่วนประหยัดน้ำกินน้ำใช้ด้วย โดยช่วงปลายมิ.ย.ต่อต้น ก.ค. วิฤกติสุดๆ ประมาณสองสัปดาห์ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ดังนั้นช่วงนี้อย่าปลูกข้าวให้ชะลอไปก่อนจนกว่าฝนจะมา"นายทองเปลว กล่าวและล่าสุดปริมาณน้ำเขื่อนหลักมีน้ำใช้การเหลือประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) สำหรับทุกกิจกรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กรมชลฯ แจ้งชาวนาชะลอปลูกข้าว ชี้ปริมาณน้ำเขื่อนเหลือใช้เพียง 45 วัน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/162493