เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สกลนครภัยแล้งขยายวง ชาวนาเดือดร้อน ข้าวแห้งใกล้ตาย

16 มิถุนายน 2558
4,344
ปภ.สกลนคร เผยชาวนาใน อ.เมือง ร้องขอความช่วยเหลือหลังฝนไม่ตก ทำให้ให้ต้นข้าวที่กำลังโตเริ่มแห้งตาย ขณะที่ อุตุฯ ประกาศเข้าฤดูฝนทำให้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งไม่ได้ คงมีเพียง 4 อำเภอก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร เดินทางออกไปตรวจสอบ นาข้าวจำนวน 7 ไร่ ของ นางฉวีวรรณ ศรีรักษา อายุ 50 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 180 บ้านพาน ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร พบว่าข้าวที่ปลูกและเริ่มงอก ขณะนี้ ต้นข้าวส่วนใหญ่ ได้ล้มตายลงจากสภาพความแห้งแล้ง และต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตไม่งอกงามดังเช่นเมื่อก่อน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ในห้วงเวลาเดียวกัน ต้นข้าวที่ปลูกไว้จะเจริญเติบโต และสูงประมาณ 1 ฟุตแล้ว

นางฉวีวรรณ ศรีรักษา กล่าวว่า ตนทำนาบนพื้นที่ 7 ไร่ ที่บ้านประชาสุขสันต์ ต.ขมิ้น ร่วมกับชาวนาคนอื่นๆ อีกกว่า 10 ราย โดยเริ่มไถ หว่าน ปักดำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาเกือบ 2 เดือนแล้ว ต้นข้าวที่ปลูก ก็เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างที่เห็น ลงทุนประมาณ 2 หมื่นบาท แต่ขณะนี้ข้าวที่ปลูกไว้กำลังจะยืนต้นเหี่ยวแห้งตายเพราะขาดน้ำ เพราะตั้งแต่ไถหว่านมาจนถึงบัดนี้ ไม่มีฝนตกลงมาเลย เช่นเดียวกับเพื่อบ้านอีกหลายคนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ด้าน นายประยงค์ ฝ่ายหินร่อง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร ออกไปตรวจสอบสภาพความเดือดร้อนของราษฎร กล่าวว่า ตนรู้สึกเห็นใจชาวนามาก แต่ขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จึงไม่สามารถประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ แต่ยังประกาศเป็นเขตฝนทิ้งช่วง นานกว่า 15 วันได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป เบื้องต้นให้รวมตัวกันไปแจ้งต่อ ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) จำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภออากาศอำนวย อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส และอำเภอพรรณานิคม มีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายเกือบ 2 หมื่นไร่ ขณะนี้ภัยแล้งได้ขยายวงออกไปอีกหลายอำเภอ จากทั้งหมด 18 อำเภอ แต่ปัญหาคือเข้าสู้ฤดูฝนแล้ว จึงไม่สามารถประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้งได้ ซึ่งขณะนี้ต้องรอฝนที่จะตกลงมา และรอดูว่าทางจังหวัดจะให้ความช่วยเหลือชาวนาอย่างไร.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "สกลนครภัยแล้งขยายวง ชาวนาเดือดร้อน ข้าวแห้งใกล้ตาย.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/504980


บุรีรัมย์แล้งหนักข้าวแห้งตายกว่า 700 ไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรบ้านโสกคลอง ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ต้นข้าวที่เกษตรกรในหมู่บ้านไถหว่านไปแล้ว ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมากว่า 1,100 ไร่เริ่มประสบปัญหาเหี่ยวเฉา และแห้งตายเสียหายแล้วกว่า 700 ไร่ และคาดว่าหากฝนไม่ตกภายใน 1 สัปดาห์ ต้นข้าวที่หว่านไว้ก็จะยืนต้นตายเสียหายทั้งหมดอย่างแน่นอน เพราะในหมู่บ้านไม่มีแหล่งน้ำที่จะนำมาทำนา ต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว

จากผลกระทบดังกล่าว จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือ ก่อนที่ข้าวจะแห้งตายเสียหายทั้งหมด พร้อมเร่งเข้ามาสำรวจพื้นที่นาข้าวที่แห้งตายเสียหายไปแล้ว เพื่อจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือ หรือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูก เพราะพื้นที่ที่เสียหายสิ้นเชิง จะต้องหว่านข้าวรอบสอง ทำให้เกษตรกรต้องลงทุนเพิ่มอีกเท่าตัว พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าว หรือทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ด้านนายรังสรรค์ กะการดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโสกคลอง ม.18 ต.ร่อนทอง อ.สตึก บอกว่า ขณะนี้เกษตรกรในหมู่บ้านได้ไถหว่านข้าวไปแล้วกว่า 1,100 ไร่ ในจำนวนนี้ได้ประสบปัญหาขาดน้ำเหี่ยวเฉาและแห้งตายไปแล้วกว่า 700 ไร่ ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้ไถหว่านอีกกว่า 100 ไร่เพราะฝนทิ้งช่วงเกรงข้าวจะเสียหาย จากผลกระทบดังกล่าวจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาสำรวจช่วยเหลือด้วย

นายสมศรี ทองหล่อและนายสุระ ชัยฉลาด เกษตรกรบ้านโสกคลอง บอกตรงกันว่า ปีนี้ประสบปัญหาแล้งหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ทำให้ต้นข้าวที่ไถหว่านไว้แห้งตายเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร เพราะต้องลงทุนทั้งค่าจ้างไถ หว่านปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยไร่ละกว่า 2,000 บาทและหากข้าวแห้งตายเสียหายทั้งหมด ก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกเท่าตัว จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ โดยการทำฝนหลวงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้เร่งเข้ามาสำรวจจ่ายเงินชดเชยให้กับนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิง และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : "บุรีรัมย์แล้งหนักข้าวแห้งตายกว่า 700 ไร่.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/163045