เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ตั้งเป้าผู้นำเกษตรอินทรีย์อาเซียน
21 กันยายน 2563
347
รัฐบาลทุ่มงบ 1.9 พันล้านบาท ตั้งเป้าผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์รวม 8 หมื่นราย ในปี 2565

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ว่า โครงการเกษตรอินทรีย์จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้บริโภคในประเทศในระยะยาวรวมถึงเป็นสินค้าที่การเติบโตในตลาดโลกและมีมูลค่าสูงถึงแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐ อัตราเติบโตปีละ 20%
ตลาดส่งออกที่สำคัญของโลก คือสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือและที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมากคือ จีน ออสเตรเลีย อาเซียน สำหรับประเทศไทยขณะนี้มีมูลค่าตลาด 3,000 ล้านบาท และมีการส่งออก 2,000 ล้านบาทต่อปี

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ปี 2560-2565 ด้วยการทำงานร่วมกัน 7 กระทรวง ประกอบไปด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1.ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
2.พัฒนาการผลิตและบริการเกษตรอินทรีย์
3.พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และอาเซียน

ซึ่งขณะนี้อาเซียนได้ตกลงที่จะจัดทำมาตรฐานกลางของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement for Organic Agriculture) โดยปีงบประมาณ 2564 ประเทศไทยจะมีการจัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์ รวม 209 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,900 ล้านบาท เพื่อตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน เพื่อขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์รวม 8 หมื่นราย ในปี 2565

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×