เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นาข้าวกว่า2แสนไร่ อ.พิมายกำลังยืนต้นตาย

20 กรกฏาคม 2562
2,367

นครราชสีมา วันนี้ (20 กรกฎาคม 2562) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภายในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หลังพบว่า นาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอพิมาย ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานกำลังจะยืนต้นตายเกือบ 2 แสนไร่ หลังจากปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่เริ่มแห้งขอดจนหมด หากฝนไม่ตกลงมาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ นาข้าวทั้งหมดจะได้รับความเสียหาย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน อำเภอพิมาย ได้นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง


นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางจังหวัดเตรียมจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรภายในสิ้นเดือนนี้ หากฝนไม่ตกจะทำนาข้าวเสียหายทั้งหมด โดยจะจ่ายช่วยเหลือไร่ละ 1,113 บาท โดยจังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว จำนวน 10 อำเภอ 21 ตำบล 40 หมู่บ้าน ซึ่งทางสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครราชสีมา เร่งเป่าบ่อน้ำบาดาลเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยเป่าล้างบ่อบาดาลมาแล้ว จำนวน 86 บ่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้น้ำบาดาลได้อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าภัยแล้งขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้น และในปีนี้ภัยแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ผ่านวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปได้อย่างไม่เดือดร้อนมากแหล่งอ้างอิงข้อมูล :