เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จิ้งหรีดไทยฮอต ส่งออกทั่วโลก

11 สิงหาคม 2563
1,207
สมาคมอาหารสำเร็จรูปชี้ทั่วโลกหันมาบริโภคจิ้งหรีดกันมากขึ้น ทั้งสหรัฐ ยุโรป จีน ซึ่งภาพรวมการเติบโตจิ้งหรีดในตลาดโลกเริ่มเติบโตมากขึ้น

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวต่างประเทศเริ่มนิยมบริโภคจิ้งหรีดมากขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มาจากจิ้งหรีด แม้ว่าการบริโภคแมลงในปัจจุบันยังเป็นแค่บางครั้งบางคราวและจำกัดเพียงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เช่น กลุ่มที่สนใจทดลองอาหารใหม่ๆ กลุ่มที่บริโภคแมลงเพื่อคุณค่าทางอาหารและกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่แคบและยังมีจำนวนน้อย รวมไปถึงความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นจากแหล่งที่มาและระบบการผลิต แต่ความนิยมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภาพรวมการเติบโตจิ้งหรีดในตลาดโลกเริ่มเติบโตมากขึ้น ?โดยเฉพาะตลาดสหรัฐ ตลาดจีน ยุโรป ลาตินอเมริกา ?ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ของผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะโปรตีนจากจิ้งหรีดถือเป็นโปรตีนทางเลือกที่ไม่ใช่การบริโภคเนื้อสัตว์โดยตรง
สำหรับตลาดส่งออกของไทย คือ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน ซึ่งจิ้งหรีดสด ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 100-200 บาท/กิโลกรัม หากมีการแปรรูปไปสู่รูปแบบผงโปรตีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แมลงขั้นสูง ราคาจะพุ่งไปอยู่ที่ระดับ 1,000-1,800 บาทต่อกิโลกรัม สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 10 เท่า

"ที่ผ่านการส่งออกจิ้งหรีดของไทยนำรายได้มาสู่ประเทศไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาทต่อปี โดยอยู่ในรูปของแมลงสด ที่ยังไม่รวมถึงแมลงแปรรูป อาทิ ผงโปรตีนแมลงอาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ขนมขบเคี้ยว ซึ่งประเทศไทยมีฟาร์มจิ้งหรีดแบบพื้นบ้านมากกว่า 2 หมื่นแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์และมหาสารคามทั้ง สายพันธ์ทุ องดา ทองแดง และสะดิ้ง มีกำลังการผลิตจิ้งหรีดรวมมากกว่า7,000 ตันต่อปี เพื่อป้อนตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เดลินิวส์